ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 4       Yıl: 2021

İLACA DİRENÇLİ PSİKOMOTOR NÖBETLİ 15 HASTANIN TEMPORAL LOBEKTOMİ SONRASI İZLEM SONUÇLARI [Epilepsi]
Epilepsi. 1996; 2(3): 146-148

İLACA DİRENÇLİ PSİKOMOTOR NÖBETLİ 15 HASTANIN TEMPORAL LOBEKTOMİ SONRASI İZLEM SONUÇLARI

Aytaç YİĞİT1, Muhittin C AKBOSTANCI1, Nermin MUTLUER1
Ankara Üniversitesi, İbni Sina Hastanesi, Nöroloji AD

Bu yazıda, ilaca dirençli psikomor nöbetleri olan 15 hastanın (10 erkek, beş kadın) temporal lobektomi sonrası izlemini bildiriyoruz. Hastalarda nöbet başlama yaşı ortalama dokuz (2-28), ameliyat sırasındaki yaş ise ortalama 27 (9-40) idi. Cerrahi öncesi değerlendirmede, ekstrakranyal ve sfenoidal elektrodlarla uzun süreli interiktal uyanıklık ve uyku EEG'si ve kranyal MRG kullanıldı. Bütün hastalarda EEG, tek taraflı temporal epileptik odak göstermekteydi. Kranyal MRG'de, bir hastada kistik tümör (oligodendroglioma), bir hastada ensefalomalasi, bir hastada kistik gliyoz, beş hastada da hippokampal atrofi görüldü; yedi hastada ise MRG normaldi. Dokuz hastaya sağ, altı hastaya ise sol ön temporal lobektomi ve amigdalohippokampektomi yapıldı. Cerrahi sonrası izlem süresi ortalama 36 ay (20-48 ay) idi. Ameliyattan sonra en az 18 ay hiç nöbet geçirmeyen 12 hastanın ilaç tedavisi sonlandırıldı, üç hasta ise nöbet geçirmeye devam etti.

Anahtar Kelimeler: TEMPORAL LOB EPİLEPSİSİ, TEMPORAL LOBEKTOMİ


Post-Surgical Outcome of 15 Patients with Pharmacoresistant Psychomotor Seizures

Aytaç YİĞİT1, Muhittin C AKBOSTANCI1, Nermin MUTLUER1
Ankara Üniversitesi, İbni Sina Hastanesi, Nöroloji AD

In this study, we report the post-surgical follow-up of 15 patients (10 males, 5 females) with pharmacoresist-ant psychomotor seizures. The mean age at seizure onset was nine years (range 2-28 years), and the mean age at the time or operation was 27 years (range 9-40 years). Presurgical evaluations were made using longterm interictal waking and sleep EEGs with scalp and sphenoidal electrodes, and cranial MRI. All the patients had a unilateral temporal epileptic focus on EEG. Magnetic resonance imaging revealed a cystic tumor (n=1), encephalomalacy (n=1), cystic gliosis (n=1), and hippocampal atrophy (n=5). Findings of MRI were normal in seven patients. Nine patients underwent right, and six patients underwent left anterior temporal lobectomy with amygdalo-hippocampectomy. The mean duration of the postsurgical follow-up was 36 months (range 20-48 months). We discontinued the anti-epileptic medications In 12 patients who had no seizures for at least 18 months after the operation; the remaining three patients continued to have seizures.

Keywords: TEMPORAL LOBE EPILEPSY, TEMPORAL LOBECTOMY


Aytaç YİĞİT, Muhittin C AKBOSTANCI, Nermin MUTLUER. Post-Surgical Outcome of 15 Patients with Pharmacoresistant Psychomotor Seizures. Epilepsi. 1996; 2(3): 146-148


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale