ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 26      Sayı : 3       Yıl: 2020

Nonkonvulsiv Status Epileptikus: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi [Epilepsi]
Epilepsi. 2015; 21(2): 86-88 | DOI: 10.5505/epilepsi.2015.85866  

Nonkonvulsiv Status Epileptikus: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Çetin Kürşad Akpınar1, Hakan Dogru2, Nilgün Cengiz2
1Vezirköprü Devlet Hastanesi Nöroloji Servisi, Samsun, Türkiye
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji A.d., Samsun, Türkiye

Nonkonvulsiv status epileptikus (NKSE), elektroensefalogramda (EEG) devamlı ve tekrarlayan nöbet aktivitesinin eşlik ettiği, konfüzyondan komaya kadar değişen çok farklı klinik tabloların izlendiği bir klinik durumdur. Sadece epilepsili hastalarda değil, daha önceden epilepsi öyküsü olmayanlarda da görülebilir. Elektroensefalografi tanı koydurucu tek laboratuvar yöntemidir. NKSE tablosu çoğunlukla zor anlaşılır ve tanı koymakta gecikilir. Tanıda gecikme NKSE’ye bağlı morbidite ve mortalite oranını arttırmaktadır. Bu sunumda enfeksiyona bağlı NKSE gelişen bir olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Elektroensefalografi, Enfeksiyon, NKSE


Nonconvulsive status epilepticus: A Case Report and Literature Review

Çetin Kürşad Akpınar1, Hakan Dogru2, Nilgün Cengiz2
1Vezirkopru State Hospital, Samsun, Turkey
2Ondokuz Mayis Unıversity Medical Faculty, Neurology, Samsun, Turkey

Nonconvulsive status epilepticus (NCSE) has a wide range of clinical presentations, ranging from confusion to coma accompanied by many kinds of continuous or recurrent epileptic discharges on the electroencephalogram (EEG). It may occur not only in epileptic patients but also in adults with no previous history of epilepsy. EEG is the only reliable method of diagnosing NCSE. The identification of NCSE may be particularly difficult and therefore, a high level of suspicion is essential for early diagnosis. Delay in the diagnosis of NCSE may increase morbidity and mortality. This report, we presented report of case who NCSE due to infection.

Keywords: Electroencephalogram, İnfection, NCSE


Çetin Kürşad Akpınar, Hakan Dogru, Nilgün Cengiz. Nonconvulsive status epilepticus: A Case Report and Literature Review. Epilepsi. 2015; 21(2): 86-88

Sorumlu Yazar: Çetin Kürşad Akpınar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale