ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

ERİŞKİN YAŞTA BAŞLAYAN EPİLEPSİLERE ETYOLOJİK YAKLAŞIM [Epilepsi]
Epilepsi. 1998; 4(2): 86-89

ERİŞKİN YAŞTA BAŞLAYAN EPİLEPSİLERE ETYOLOJİK YAKLAŞIM

Aytaç YİĞİT1, Canan Toğay IŞIKAY1
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD, Ankara

Amaç: Erişkin yaşta başlayan epilepsilerin klinik ve etyolojik sınıflamasını yapmak. Hastalar ve Yöntemler: Epilepsi Polikliniği'nde izlenen 108 hastanın (67 erkek, 41 kadın) nöbet tipleri, nöbet başlama yaşı, özgeçmişinde epilepsiye yol açabilecek nedenler, nörolojik muayene, EEG ve beyin görüntülemesi çalışmalarından elde edilen bulgular temelinde Epilepsi ve Epileptik Sendromların Uluslararası Sınıflaması'na göre değerlendirildi. Bulgular: Hastaların %65.7'sinde nöbet başlama yaşı 18-29 arasında bulundu; %33.3'ü semptomatik lokalizasyonla ilişkili epilepsi, %50'si kriptojenik lokalizasyonla ilişkili epilepsi, %16.7'si idyopatik jeneralize epilepsi olarak sınıflandırıldı. Semptomatik sınıfında ekstratemporal epilepsiler, kriptojenik sınıfında temporal lob epilepsisi daha sık gözlendi. En sık saptanan etyolojik nedenler kafa travması (n=12) ve beyin tümörü (n=6) idi. Serebrovasküler hastalıklar etyolojide önemli bir yer tutmadı. Nöbet başlama sıklığı, 60 ve üstü yaş aralığında bir artış göstermedi. Sonuç: Erişkin yaşta başlayan epilepsilerin büyük çoğunluğunun lokalizasyonla ilişkili olduğu ve etyolojik nedenin hastaların ancak üçte birinde saptanabildiği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: ADÖLESAN, ERİŞKİN, EPİLEPSİ/ETYOLOJİ, BAŞLANGIÇ YAŞI


AN ETIOLOGIC APPROACH TO ADULT-ONSET EPILEPSIES

Aytaç YİĞİT1, Canan Toğay IŞIKAY1
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD, Ankara

Objectives: To evaluate the clinical and etiologic classification of adult-onset epilepsies. Patients and Methods: We evaluated 108 epileptic patients (67 men, 41 women) in terms of seizure types, age of disease onset, antecedents of epileptogenic pathologies as defined by findings from neurologic examination, EEG, and neuroimaging, and by criteria set by the International Classification of Epilepsies and Epileptic Syndromes. Results: In 65.7% of patients, the age of seizure onset ranged between 18-29 years. Of the study group, 33.3%, 50%, and 16.7% exhibited symptomatic localization-related, cryptogenic localization-related, and idiopathic generalized epilepsies, respectively. Extratemporal and temporal lobe epilepsies were more common in symptomatic and cryptogenic groups, respectively. Head injuries (n=12) and brain tumors (n=6) were the most frequent etiologic factors. Role of cerebrovascular diseases in the etiology was not significant. Incidence of seizure onset did not show increases in those at or over 60 years. Conclusion: We concluded that most of the epilepsies with adult-onset were localization-related epilepsies and the etiology could be determined only in one-thirds of patients.

Keywords: ADOLESCENCE, ADULT, EPILEPSY/ETIOLOGY, AGE OF ONSET


Aytaç YİĞİT, Canan Toğay IŞIKAY. AN ETIOLOGIC APPROACH TO ADULT-ONSET EPILEPSIES. Epilepsi. 1998; 4(2): 86-89


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale