ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Epilepsi Hastalarının Maluliyet Değerlendirmesinde Demografik ve Klinik Özellikler [Epilepsi]
Epilepsi. 2015; 21(1): 25-28 | DOI: 10.5505/epilepsi.2015.81994  

Epilepsi Hastalarının Maluliyet Değerlendirmesinde Demografik ve Klinik Özellikler

Fatma Genç1, Gülnihal Kutlu2, Gizem Akça1, Abidin Erdal1, Yasemin Biçer Gömceli1
1Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Antalya
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Muğla

GİRİŞ ve AMAÇ: Epilepsi iş gücü kaybı ve özürlülüğe yol açan kronik nörolojik bir hastalıktır. Uygun tıbbi ve cerrahi tedavilere rağmen sık nöbet geçiren hastaların sosyal açıdan korunması önemlidir. Bu çalışmada epilepsi hastalarının maluliyet değerlendirmesinde demografik ve klinik özelliklerin araştırılması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Kurulu Bölümü’ne Ocak 2014-Ocak 2015 tarihleri arasında malulen emeklilik isteği ile başvuran hastalar geriye dönük olarak incelendi.
BULGULAR: Otuz biri (%79.5) erkek, sekizi (20.5) kadın olmak üzere toplam 39 hasta incelendi. Yaş ortalaması 41.8 olan hastaların ortalama epilepsi süreleri 20.4±12.6 (minimum 6 ay - maksimum 46 yıl) yıl idi. Sonuçta yedi (%17.9) hastanın emeklilik için uygun olduğuna karar verilirken 16 hastanın (%41) ise uygun kriterleri taşımadığı sonucuna varılmıştır. On dört (%35.9) hasta başvuru sonrası kontrollere gelmezken iki (%5.1) hastanın ise epilepsi hastası olmadığı saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Epilepsi hastalarının takibinde sadece tıbbi tedavi ile yetinmeyip hastaların sosyal hakları konusunda bilinçlenmelerine katkıda bulunmak ve yaşam kalitelerini artırmak uygun bir yaklaşımdır.

Anahtar Kelimeler: Emeklilik, epilepsi; maluliyet.


Demographic and Clinical Characteristics in the Disability Evaluation of Epilepsy Patients

Fatma Genç1, Gülnihal Kutlu2, Gizem Akça1, Abidin Erdal1, Yasemin Biçer Gömceli1
1Antalya Education And Research Hospital, Neurology Deparment, Antalya, Turkey
2Department Of Neurology, Muğla Sıtkı Koçman University, Muğla, Turkey

INTRODUCTION: Epilepsy is a chronic disease resulting in the loss of labor and disability. Despite appropriate medical and surgical treatments, patients experiencing frequent seizures should be protected socially. This study aimed to investigate the demographic and clinical characteristics of disability in epilepsy patients.
METHODS: According to the decisions of the Health Board of Antalya Education and Research Hospital, patients followed-up by second stage hospitals or who had no follow-ups would be followed-up for at least three months with appropriate and adequate treatment than final decision would be given.
RESULTS: Thirty-nine patients (31 male, 8 female) were included into the study. The mean age was 41.8 years, duration of epilepsy was 20.4 ± 12.6 years (min. 6 months- max. 46 years). Ultimately, seven patients were suitable for disability retirement and 16 were not. Fourteen patients withdrew applications. Finally, it was understood that two patients had syncope attacks rather than epilepsy.
DISCUSSION AND CONCLUSION: During the follow-up of the patients with epilepsy, the management of medical therapy is not enough alone, we must educate the patients about their social benefits. Patients, who have frequent seizures that obstacle working, should be promoted socially and financially by the social state. However, this issue is open to abuse, people who deserve social benefits should be determined objectively.

Keywords: Retirement, epilepsy; disability.


Fatma Genç, Gülnihal Kutlu, Gizem Akça, Abidin Erdal, Yasemin Biçer Gömceli. Demographic and Clinical Characteristics in the Disability Evaluation of Epilepsy Patients. Epilepsi. 2015; 21(1): 25-28

Sorumlu Yazar: Fatma Genç, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale