ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

PREADOLESAN DÖNEMİNİN İYİ GİDİŞLİ PARSİYEL EPİLEPSİ NÖBETLERİ: KLİNİK VE ELEKTROENSEFALOGRAFİK VERİLER [Epilepsi]
Epilepsi. 1998; 4(1): 18-22

PREADOLESAN DÖNEMİNİN İYİ GİDİŞLİ PARSİYEL EPİLEPSİ NÖBETLERİ: KLİNİK VE ELEKTROENSEFALOGRAFİK VERİLER

Aysın DERVENT1, Cengiz YALÇINKAYA1, Sibel ERTAN1
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Epilepsi sendromlarının sınıflandırılmasında yaşın temel parametrelerden biri olduğu iyi bilinmektedir. Bu çalışmada, gelişimin çok önemli bir dilimini oluşturan preadolesansda (10-14 yaşları) başlayan iyi gidişil parsiyel nöbetlerin yaş faktörü temelinde alt gruplara özgü, olası klinik ve elektroensefalografik (EEG) değişiklikleri aranmıştır. Çalışmaya, nöbet başlangıç yaşı 10-14 yaş dilimi içinde yer alan, nöbetleri parsiyel başlangıç gösteren, nöbet sıklığı, başlangıçtaki sıklık gözetilmeksizin tedavi ile veya tedavisiz yılda iki veya daha seyrek olan ve en az bir yıldır izlenen 66 hasta (29 kız, 37 erkek) alınmıştır.Bu hastalarda cinsiyet dağılımı, nöbet başlangıç yaşı, nöbet tipi, nöbet süresi, tedavi öncesi nöbet sıklığı, nöbetlerin gün içindeki dağılım özellikleri ve uyku-uyanıklık siklusu içindeki yeri, presipitan faktörler, nörolojik muayene bulguları, öz ve soy geçmiş özellikleri, interiktal EEG özellikleri, kranyal radyolojik görüntüleme bulguları ve tedaviye yanıt gibi parametreler incelenmiştir. Çalışmamızda, 10-14 yaş arası başlayan, büyük oranda parsiyel motor özellikte olan, özellikle belli koşullarla ilişkili olarak ortaya çıkan elementer nöbetlerde yüksek bir sıklık görülmüştür. Sekonder jeneralizasyona oldukça sık rastlanan bu nöbetlerde başlangıç, 10-12. yaşlarda kümelenmektedir. Hastaların özgeçmişlerinde ve aile hikayesinde en sık karşılaşılan özellikler sırasıyla febril konvulsiyon ve epilepsidir. İlk EEG bulgularının prognoz hakkında anlamlı bilgi vermediği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: PARSİYEL EPİLEPSİ NÖBETLERİ, İYİ GİDİŞLİ EPİLEPSİ NÖBETLERİ


BENIGN PARTIAL EPILEPTIC SEIZURES WITH ONSET IN PREADOLESCENCE: CLINICAL AND ELECTROENCEPHALOGRAPHIC FEATURES

Aysın DERVENT1, Cengiz YALÇINKAYA1, Sibel ERTAN1
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji AD

It is well-recognized that age comprises one of the main parameters in the classification of epileptic syndromes. This study sought for possible clinical and electroencephalographic features of apparently benign partial epilepsies with an onset in a relatively short but considerably important period of development, i.e. preadolescence (10-14 years of age). Sixty-six patients (29 girls, 37 boys) with seizures of partial onset in early adolescence were included. Frequency of seizures in a year with or without treatment was two or less. All the patients were under follow-up for at least a year. The study group was evaluated with regard to sex distribution, age of seizure onset, seizure pattern and duration, frequency of seizures before therapy, distribution of seizures during the day and throughout the sleep-wake cycle, precipitating factors, findings of neurological examination, interictal EEG, and cranial radiological imaging modalities, and response to therapy. Results indicated a high incidence for brief, diurnal simple partial motor seizures which often were secondarily generalized and precipitated by various conditions. Time of seizure onset showed a predominance for the early years (10-12 yrs.). The most often encountered features in the patients' medical history and the family history were the presence of febrile convulsions and epilepsy, respectively. Initial EEG findings showed no significant correlation with the prognoses.

Keywords: PARTIAL EPILEPSY SEIZURES, BENIGN EPILEPSY SEIZURES


Aysın DERVENT, Cengiz YALÇINKAYA, Sibel ERTAN. BENIGN PARTIAL EPILEPTIC SEIZURES WITH ONSET IN PREADOLESCENCE: CLINICAL AND ELECTROENCEPHALOGRAPHIC FEATURES. Epilepsi. 1998; 4(1): 18-22


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale