ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Ratlarda Pentilentetrazol Kindlingde Cichorium İntybus’un GABAA Reseptörleri ve Apoptoz Üzerine Etkileri [Epilepsi]
Epilepsi. 2021; 27(3): 131-137 | DOI: 10.14744/epilepsi.2021.79836  

Ratlarda Pentilentetrazol Kindlingde Cichorium İntybus’un GABAA Reseptörleri ve Apoptoz Üzerine Etkileri

Özlem Ergül Erkeç1, Ismail Meral2, Mehmet Kara1, Mukaddes Eşrefoğlu3, Olgu Enis Tok4, Savaş Üstunova2, Metin Armağan5
1Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye.
2Bezmialem Vakif Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye.
3Bezmialem Vakif Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye.
4Medipol Üniversitesi, Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları Merkezi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye.
5Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Buharkent Meslek Yüksekokulu, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı, Aydın, Türkiye.

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, pentileterazole indüklü kindlingte, Cichorium intybus (CI)’un sıçanların beyinlerinde apoptoz ve GABAA reseptör yoğunluğu üzerindeki etkilerini belirlemek için tasarlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Sıçanlar üç gruba ayrıldı: Kontrol grubu, pentilentetrazol uygulanan (PTZ) grup ve PTZ + Cichorium intybus ekstresi (PTZ + CI) uygulanan grup. Kontrol grubu sadece serum fizyolojik (0,5 ml) aldı. PTZ ve PTZ + CI gruplarındaki hayvanlara PTZ (35 mg/ kg) enjekte edildi. PTZ + CI grubuna ayrıca CI ekstraktı da (200 mg / kg) uygulandı. PTZ uygulanan gruplara 12. enjeksiyonda 75 mg/ kg'lık bir PTZ dozu uygulandı.

BULGULAR: PTZ grubunun beyin dokusunda (hipokampus ve tüm beyin) GABAA reseptörünü ifade eden nöronların sayısında kontrole göre önemli bir artış bulundu. Tüm beyindeki nöronların GABAA reseptör yoğunluğu, kontrol grubuna kıyasla PTZ uygulanan gruplarda önemli ölçüde artmıştır. Beyindeki apoptotik nöronların sayısı gruplar arasında anlamsız bulundu.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, Cichorium intybus uygulması, konvülsif dozda ilk nöbet aktivitesi oluşumu ve nöbet latansını geciktirdi ve hipokampusta GABAA reseptörlerinin sayısını kontrole yakın tuttu.

Anahtar Kelimeler: Beyin, Cichorium intybus, epilepsi, hipokampus, kindling, pentileneterazol, nöbet.


Effects of Cichorium Intybus on GABAA Receptors and Apoptosis in Pentyleneterazole-PTZ Kindling in Rats.

Özlem Ergül Erkeç1, Ismail Meral2, Mehmet Kara1, Mukaddes Eşrefoğlu3, Olgu Enis Tok4, Savaş Üstunova2, Metin Armağan5
11Department of Physiology, Faculty of Medicine, Van Yuzuncu Yıl University, Van, Turkey.
2Department of Physiology, School of Medicine, Bezmialem Vakif University, Istanbul, Turkey.
3Department of Histology and Embryology, School of Medicine, Bezmialem Vakif University, Istanbul, Turkey.
4Regenerative and Restorative Medicine Research Center, Department of Histology and Embryology Istanbul Medipol University, Istanbul, Turkey. 
5Aydın Adnan Menderes University, Buharkent Vocational School, Medicinal and Aromatic Plants Program, Aydın, Turkey.

INTRODUCTION: This study was designed to determine the effects of Cichorium intybus (CI) on apoptosis and GABAA receptor density in the brains of rats in pentyleneterazole induced kindling.
METHODS: The rats were divided into three groups: Control group, pentylenetetrazol administered (PTZ) group, and PTZ+Cichorium intybus extract administered (PTZ+CI) group. Control group received only physiological saline (0,5 ml). PTZ (35 mg/kg) injected to the animals in the PTZ and PTZ+CI groups. The CI extract (200 mg/kg) was also administered to the PTZ+CI group. A 75 mg/kg challenge dose of PTZ was administrated to the PTZ treated groups, on the 12th injection.

RESULTS: A significant increase was found in the number of neurons expressing the GABAA receptor in the brain tissue (hippocampus and whole brain) of the PTZ group when compared to the control. The density of GABAA receptor of the neurons in the whole brain significantly increased in PTZ administered groups compared to the control. The number of apoptotic neurons was found non-significant between groups in the brain.

DISCUSSION AND CONCLUSION: In conclusion, Cichorium intybus treatment prolonged the onset of the first seizure activity and seizure latency at a convulsive dose, and kept the number of GABAA receptors close to that of the control in the hippocampus.

Keywords: Brain, Cichorium intybus, epilepsy, hippocampus, kindling, pentyleneterazole, seizure.


Özlem Ergül Erkeç, Ismail Meral, Mehmet Kara, Mukaddes Eşrefoğlu, Olgu Enis Tok, Savaş Üstunova, Metin Armağan. Effects of Cichorium Intybus on GABAA Receptors and Apoptosis in Pentyleneterazole-PTZ Kindling in Rats.. Epilepsi. 2021; 27(3): 131-137

Sorumlu Yazar: Ismail Meral, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale