ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 4       Yıl: 2021

Yaşlı hastalarda epilepsi profili [Epilepsi]
Epilepsi. 2014; 20(1): 35-38 | DOI: 10.5505/epilepsi.2014.79663  

Yaşlı hastalarda epilepsi profili

Cemile Handan Mısırlı, Neşe Erdoğan, Figen Tunalı, Deniz Ak Tura, Tuba Tanyel
Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

AMAÇ: Yaşlı hastalarda epilepsi insidansı nüfusun yaşlanmasıyla birlikte gittikçe artmaktadır. Genç erişkinlere göre nöbet semiolojisi daha farklıdır ve nöbetlerin tanınması zordur. Bu çalışmada 65 yaş üzerindeki epilepsi nöbetlerinin özellikleri araştırıldı.
YÖNTEMLER: Epilepsi polikliniğine başvuran ve yaşları 65 üstünde olan, en az 2 yıldır izlenen 196 hasta retrospektif olarak araştırıldı.
BULGULAR: Yüzdoksanaltı hastanın 80’i fokal, 102’si jeneralize, 14’ü belirlenemeyen tipte nöbeti vardı. Etyolojide ilk sırayı 112 hasta ile inme sonrası nöbetler aldı. Yüzkırksekiz hastada monoterapi, 48 hastada politerapi ile nöbetler kontrol altında idi.
SONUÇ: Yaşlı hastalarda nöbetler zor tanınmasına rağmen uygun tedavi ile kontrolleri zor değildir ve çoğu monoterapi ile iyi seyrederler.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, Yaşlı Hastalar, Nöbet Tipi, Tedavi


Epilepsy profile in elderly patients

Cemile Handan Mısırlı, Neşe Erdoğan, Figen Tunalı, Deniz Ak Tura, Tuba Tanyel
Haydarpaşa Numune Hospital Education And Research

OBJECTIVE: The incidence of epilepsy is high among elderly patients and rises up as the population gets older. The seizure semiology is different than the younger adults and difficult to recognize. In this study, we investigated the specialities of the epileptic seizures in the patients older than 65 years old.
METHODS: We analyzed retrospectively 196 patients who are older than 65 years old and were followed in the outpatient epilepsy clinic for at least 2 years.
RESULTS: In 196 patients, 80 had focal seizures, 102 had jeneralized seizures and 14 had undefined seizures. Post-stroke seizures in 112 patients were at the first line in etiology. Seizures were responsive to treatment as monotherapy in 148 patients and as politherapy in 48 patients.
CONCLUSION: Instead of recognizing difficultly the seizures in the elderly, the treatment control is not hard and monotherapy is enough for many patients.


Keywords: Epilepsy, Elderly Patients, Seizure Type, Treatment


Cemile Handan Mısırlı, Neşe Erdoğan, Figen Tunalı, Deniz Ak Tura, Tuba Tanyel. Epilepsy profile in elderly patients. Epilepsi. 2014; 20(1): 35-38

Sorumlu Yazar: Cemile Handan Mısırlı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale