ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Epilepsi Tanısı İle Tedavi Edilen İki Olguda Psikoz Gelişimi: Kliniği, Manyetik Rezonans Özellikleri ve Nöropsikolojik Değerlendirme [Epilepsi]
Epilepsi. 2019; 25(2): 102-107 | DOI: 10.14744/epilepsi.2019.78557  

Epilepsi Tanısı İle Tedavi Edilen İki Olguda Psikoz Gelişimi: Kliniği, Manyetik Rezonans Özellikleri ve Nöropsikolojik Değerlendirme

Asuman Ali1, Buket Belkız Güngör2, Ersin Budak3, Cemile Haki1, Ibrahim Taymur3, Ramazan Yalçın4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Bursa
2Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Bursa
4Burtom, Bursa Radyolojik Tanı Merkezi, Bursa

Epilepsiye bağlı psikoz üç alt gruba ayrılarak değerlendirilir: postiktal, interiktal ve bimodal psikoz. Ancak psikoz atağı en az bir ay veya daha uzun süre devam ediyorsa kronik şizofreni benzeri psikoz olarak tanımlanır. Sıklıkla epilepsinin başlangıcından 10–15 yıl sonra ortaya çıkma eğilimindedir ve şizofreniden ayırt edilemezler. Kontrollü çalışmalarda da epilepsi hastalarında psikotik bozuklukların gelişme riski diğer nörolojik hastalıklarla kıyaslandığında on kat daha yüksektir. Bu sunumda kronik şizofreni benzeri psikoz gelişen iki epilepsi olgusunun klinik ve radyolojik inceleme sonuçlarına göre tanı koydurucu özelliklerini gözden geçirdik. İki olguda da psikotik semptomlar, epileptik nöbetlerin başlangıcından sonra ortaya çıkmıştı. Pozitif semptomatoloji olarak delüzyon ve halüsinasyon mevcuttu. Her iki olgumuzda da psikotik belirtilerin ortaya çıkmasından sonra epileptik nöbetlerin yoğunluğunun ve şiddetinin azaldığı görüldü. Böylece psikiyatrik bozukluklar ve epilepsi ilişkisinde zorunlu normalizasyon kavramı önemli bir fenomen olarak tartışılabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, epilepsiye bağlı psikoz; zorlu normalleşme.


Development of Psychosis in Two Cases with Epilepsy Diagnosis: Clinical Findings, Magnetic Resonance Imaging Features, and Neuropsychological Assessment

Asuman Ali1, Buket Belkız Güngör2, Ersin Budak3, Cemile Haki1, Ibrahim Taymur3, Ramazan Yalçın4
1Health Sciences University Bursa Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Bursa
2Clinic of Psychiatry, Bakırköy Mental and Neurological Diseases Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Health Sciences University, Bursa Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Department of Psychiatry, Bursa, Turkey
4Burtom, Bursa Radiological Diagnosis Center, Bursa

Epilepsy-related psychosis is generally separated into 3 subgroups: postictal, interictal, and bimodal psychosis. However, if the psychosis continues for 1 month or longer, it is defined as chronic schizophrenia-like psychosis. It tends to occur 10 to 15 years after the onset of epilepsy, and cannot easily be distinguished from schizophrenia. In controlled trials, the risk of developing a psychotic disorder was 10-times higher in epileptic patients than in patients with other neurological disorders. In this presentation, 2 patients with epilepsy and chronic schizophrenia-like psychosis were diagnosed according to clinical and radiological findings. In both cases, psychotic symptoms appeared after the onset of epileptic seizures. Delusions and hallucinations were present as positive symptomatology. The intensity and severity of epileptic seizures decreased after the onset of psychotic symptoms in both cases. Forced normalization is an important concept for continued discussion.

Keywords: Epilepsy, epilepsy-related psychosis; forced normalization.


Asuman Ali, Buket Belkız Güngör, Ersin Budak, Cemile Haki, Ibrahim Taymur, Ramazan Yalçın. Development of Psychosis in Two Cases with Epilepsy Diagnosis: Clinical Findings, Magnetic Resonance Imaging Features, and Neuropsychological Assessment. Epilepsi. 2019; 25(2): 102-107

Sorumlu Yazar: Asuman Ali, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale