ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 4       Yıl: 2021

CANLI HİPOKAMPAL KESİTLERİN CA1 PİRAMİDAL BÖLGESİNDEN KAYIT EDİLEN ÇOK TEPELİ ALAN POTANSİYELİ AKTİVİTESİNİN (EPİLEPSİ AKTİVİTESİNİN) HİSTAMİN VE SPERMİN İLE MODULASYONU [Epilepsi]
Epilepsi. 1996; 2(3): 127-133

CANLI HİPOKAMPAL KESİTLERİN CA1 PİRAMİDAL BÖLGESİNDEN KAYIT EDİLEN ÇOK TEPELİ ALAN POTANSİYELİ AKTİVİTESİNİN (EPİLEPSİ AKTİVİTESİNİN) HİSTAMİN VE SPERMİN İLE MODULASYONU

Hale SAYBAŞILI1
Boğaziçi Üniversitesi, Biyomedikal Mühendislik Enstitüsü

Bu çalışmada sıçan beyni canlı hipokampal kesitlerin CA1 bölgesinden ölçülen ve magnezyum iyonunun konmadığı yapay beyin sıvısı ortamında, Schaffer kollateralin düşük frekansta uyarılması ile oluşturulan çok tepeli alan eksitatör post-sinaptik potansiyel aktivitesinin histamin ve spermin ile modulasyonu incelenmiştir. Histamin endojen bir madde olup, merkezi sinir sisteminin önemli modulatörlerindendir. Bu çalışmada düşük konsantrasyondaki histamin ve spermin, çok tepeli alan EPSP aktivitesini arttırırken yüksek konsantrasyondaki histamin ve spermin, çok tepeli alan EPSP aktivitesini düşürmüştür. Histaminin NMDA aktivitesi üzerinde düşük konsantrasyonda gösterdiği bu artış hipokampusta oluşan plastisite aktivitelerinde önemli olabilir.

Anahtar Kelimeler: HİPOKAMPUS, NMDA, ÇOKLU ALAN EPSP, EPİLEPSİ AKTİVİTESİ, HİSTAMİN, SPERMİN


MODULATION OF MULTIPLE PEAK POST-SYNAPTIC FIELD POTENTIAL ACTIVITY (EPILEPTIFORM ACTIVITY) BY HISTAMINE AND SPERMINE IN HIPPOCAMPAL SLICES

Hale SAYBAŞILI1
Boğaziçi Üniversitesi, Biyomedikal Mühendislik Enstitüsü

In this study, modulation of multiple peak field excitatory postsynaptic potential by histamine and spermine was investigated, which was induced in low frequency in the absence of magnesium ion by stimulating the Schaffer collaterals and recorded from CA1 pyramidal region of rat hippocampal slices. Histamine is an endogenous monoamine and an important modulator of the central nervous system. In this study, low and high concentrations of histamine and spermine potentiated and depressed the multiple peak field EPSP, respectively. The potentiation caused by low concentration of histamine on NMDA activity may be important in the plasticity activities in the hippocampus.

Keywords: HIPPOCAMPUS, NMDA, MULTIPLE FIELD EPSP, EPILEPTIFORM ACTIVITY, HISTAMINE, SPERMINE


Hale SAYBAŞILI. MODULATION OF MULTIPLE PEAK POST-SYNAPTIC FIELD POTENTIAL ACTIVITY (EPILEPTIFORM ACTIVITY) BY HISTAMINE AND SPERMINE IN HIPPOCAMPAL SLICES. Epilepsi. 1996; 2(3): 127-133


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale