ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 4       Yıl: 2021

TEK VE TEKRARLANAN PENTİLENTETRAZOL DOZLARIYLA OLUŞTURULAN KONVULSİYONLARDA EPİLEPTİK AKTİVİTE VE KAN-BEYİN ENGELİ PERMEABİLİTE DEĞİŞİKLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI [Epilepsi]
Epilepsi. 1997; 3(1): 11-15

TEK VE TEKRARLANAN PENTİLENTETRAZOL DOZLARIYLA OLUŞTURULAN KONVULSİYONLARDA EPİLEPTİK AKTİVİTE VE KAN-BEYİN ENGELİ PERMEABİLİTE DEĞİŞİKLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Ayşe KARSON1, Deniz ŞAHİN1, Gül İLBAY1, Nilüfer ESEN1, Nurbay ATEŞ1
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD

Çalışmamızda Wistar albino erkek sıçanlarda, akut ve gün aşırı tekrarlanan pentilentetrazol (PTZ) verilmesini takiben konvulsif davranış ve makromoleküllere karşı kan-beyin engelinin (KBE) geçirgenliği araştırıldı. Sıçanlar üç gruba ayrıldı: a) Tek doz (55 mg/ kgx1) PTZ konvulsiyon grubu, b) Tekrarlanan dozlarda (55 mg/kgx6) PTZ konvulsiyon grubu, c) Kontrol grubu. Çalışma grubu sıçanlarına, KBE geçirgenliğini izleyebilmek için Evans blue verildi. Pentilentetrazol verilen tüm sıçanlarda tonik-klonik konvulsiyonlar oluştu. Ancak epileptik nöbet aktivitesinin toplam süresi, tek doz i.v. enjeksiyonundan sonra oluşana göre 6. i.v. enjeksiyondan sonra belirgin olarak kısalmıştı (p<0.05). Tek doz hızlı i.v. enjeksiyona bağlı nöbetler tüm sıçanlarda preoptik alan, kaudat nükleus, putamen, talamus, hipotalamus, ortabeyin, kollikulus superiorda bilateral Evans blue sızıntısına yol açtı. Buna karşın 55 mg/kg günaşırı PTZ uygulanımını izleyerek verilen 6. doza bağlı nöbetler yedi sıçanın yalnızca üçünde KBE açılımına yol açtı ve bu açılım birkaç beyin sahasıyla sınırlı idi. Bu sonuçlar, tek doz PTZ alan sıçanlarda engelin açılımının, günaşırı PTZ alan sıçanların KBE açılımına göre belirgin olarak farklı olduğunu göstermekte ve farklılığın PTZ toleransına bağlı olabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: EPİLEPTİK NÖBETLER, KAN-BEYİN ENGELİ, PENTİLENTETRAZOLE


EVALUATION OF CHANGES IN THE CONVULSIVE BEHAVIOR AND BLOOD-BRAIN BARRIER PERMEABILITY INDUCED BY ACUTE AND ALTERNATE DAY PENTYLENETETRAZOLE ADMINISTRATION

Ayşe KARSON1, Deniz ŞAHİN1, Gül İLBAY1, Nilüfer ESEN1, Nurbay ATEŞ1
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD

This study investigated changes in the convulsive behavior and blood-brain barrier (BBB) permeability tc macromolecules following acute and alternate day administration of pentylenetetrazole (PTZ) in Wistar albino male rats. The rats were divided into three groups: a) acutely induced PTZ convulsion group (55 mg/kgx1); b) alternate day administration group (55 mg/kgx6); and c) the control group. Study animals were given Evans blue dye to serve as a marker of blood-brain barrier leakage. All pentylenetetrazole-administered rats developed tonic-clonic convulsions. However, compared with that observed in the first group, total duration of epileptic seizure activity was significantly decreased after the last PTZ administration (p<0.05). Seizures induced by acute administration resulted in bilateral EB leakage in the preoptic area, nucleus caudatus, putamen, thalamus, hypo-thalamus, midbrain, and the superior colliculus. However, seizures induced by the last dose of alternate day administration led to leakage in only two rats, which was confined only to a few brain areas. These results indicate that the barrier opening of rats receiving single dose of PTZ markedly differs from that found in rats receiving PTZ on alternate days and that the difference may be due to PTZ tolerance.

Keywords: EPILEPTIC SEIZURES, BLOOD-BRAIN BARRIER, PENTYLENETETRAZOLE


Ayşe KARSON, Deniz ŞAHİN, Gül İLBAY, Nilüfer ESEN, Nurbay ATEŞ. EVALUATION OF CHANGES IN THE CONVULSIVE BEHAVIOR AND BLOOD-BRAIN BARRIER PERMEABILITY INDUCED BY ACUTE AND ALTERNATE DAY PENTYLENETETRAZOLE ADMINISTRATION. Epilepsi. 1997; 3(1): 11-15


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale