ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Sulbutiaminin Farede Akut Pentilenetetrazol ve Maksimal Elektroşok Epilepsi Modelleri Üzerindeki Konvulzan Etkilerinin Karşılaştırılması [Epilepsi]
Epilepsi. 2004; 10(2): 95-99

Sulbutiaminin Farede Akut Pentilenetetrazol ve Maksimal Elektroşok Epilepsi Modelleri Üzerindeki Konvulzan Etkilerinin Karşılaştırılması

Atilla Özcan ÖZDEMİR1, Osman Oğuz ERDİNÇ1, Gazi ÖZDEMİR1
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Amaç : Kronik asteni sendromunda kullanılan sulbutiaminin farelerde akut pentilenetetrazol ve maksimal elektroşok modelleri üzerine etkisi araştırıldı. Çalışma Planı: Çalışmada 20-25 gramlık, dört haftal ık Swiş albino tipi erkek fareler kullanıldı. Standart aydınlatma ve beslenme koşullarında bekletilen fareler 66 ilaçlı, 30 kontrol olmak üzere gruplara ayrılarak sulbutiaminin hidroklorid formu 50, 100 ve 150 mg/kg'lik dozlar halinde üç gün boyunca bolus şeklinde intraperitoneal olarak uygulandı. Kontrol grubuna aynı süre içinde %0.9'luk serum fizyolojik uygulandı. Farelerde üçüncü gün sonunda pentilenetetrazol ve maksimal elektroşok yöntemleriyle nöbet oluşturuldu. Pentilenetetrazol modeli için her bir grubun nöbet latansı, şiddeti ve mortalitesi, maksimal elektroşok modeli için ise farelerin nöbet geçirme oranları ve mortalite kontrol grubu ile karşılaştırıldı. Bulgular: Her üç dozda da sulbutiaminin pentilenetetrazolun oluşturduğu nöbet şiddetini kontrol grubuna kıyasla anlamlı derecede artırdığı görüldü (p<0.01). Buna karşın, maksimal elektroşok modelinde sulbutiamin uygulamalarının nöbet mortalitesi ve oranları üzerine anlamlı etkisi görülmedi. Sonuç: Sulbutiamin, pentilenetetrazol modeli üzerinde nöbet şiddetini artırıcı etki göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Hastalık modeli, hayvan; elektro-şok; epilepsi/ilaç tedavisi; fare; pentilenetetrazol; tiamin/analog ve derivatifleri.


A Comparison of the Convulsant Effect of Sulbutiamine on Acute Pentylenetetrazol- and Maximal Electroshock-Induced Seizure Models in Mice

Atilla Özcan ÖZDEMİR1, Osman Oğuz ERDİNÇ1, Gazi ÖZDEMİR1
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Objectives: We evaluated the effect of sulbutiamine on acute pentylenetetrazole- and maximal electroshock-induced seizure models in mice. Study Design: We used male four-week Swiş albino mice (20-25 gr). The animals were kept under standardized light at a constant temperature and were fed with food and tap water. Sulbutiamine was intraperitoneally injected to 66 mice in its hydrochloride form to three groups at three diverse doses of 50, 100, and 150 mg/kg, respectively, for three days. Thirty control mice received 0.9% saline solution for the same period. At the end of three days, pentylenetetrazole- and maximal electroshock-induced seizure models were performed, during which seizure mortality, intensity, and latency were observed in the form e r, and seizure rates and mortality were observed in the latter. Results: Compared with controls, all doses of sulbutiamine significantly increased the intensity of seizures in the pentylenetetrazole model (p<0.01). However, it did not exert any significant effect on seizure rates and mortality in the maximal electroshock-administered mice. Con c l u s i o n : Sulbutiamine has an excitatory eff e c t on pentylenetetrazole-induced seizure intensity.

Keywords: Disease models, animal; electroshock; epilepsy/drug therapy; mice; pentylenetetrazole;thiamine/ analogs & derivatives.


Atilla Özcan ÖZDEMİR, Osman Oğuz ERDİNÇ, Gazi ÖZDEMİR. A Comparison of the Convulsant Effect of Sulbutiamine on Acute Pentylenetetrazol- and Maximal Electroshock-Induced Seizure Models in Mice. Epilepsi. 2004; 10(2): 95-99


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale