ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Sık ve Dirençli Nöbetlerle İzlenen Anti-LGI1 İlişkili Otoimmün Limbik Ensefalit Hastası [Epilepsi]
Epilepsi. 2016; 22(Suppl. 1): 67-71 | DOI: 10.5505/epilepsi.2015.76598  

Sık ve Dirençli Nöbetlerle İzlenen Anti-LGI1 İlişkili Otoimmün Limbik Ensefalit Hastası

Neşe Dericioğlu
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara

Anti-LGI1 otoantikor ilişkili limbik ensefalit hafıza kusuru, çeşitli nöropsikiyatrik semptomlar, davranış bozuklukları ve temporal lob nöbetleri gibi limbik sistemin tutulumuna işaret eden klinik belirtilerle karakterizedir. Nöro-görüntüleme yöntemlerinde mesial temporal yapılar ve/veya bazal ganglionlarda tutulum dikkat çeker. Nöbetler genel olarak antiepileptik ilaçlara dirençlidir. Ancak immün tedavi ile oldukça dramatik bir nöbet kontrolü sağlanabilir. Bu yazıda, merkezimize uzun süreli ve sık nöbetler nedeniyle başvuran 29 yaşında bir erkek hasta sunulmaktadır. Hastanın nöbetleri dörtlü antiepileptik ilaçla kontrol edilemezken, anti-LGI1 ilişkili otoimmün limbik ensefalit olduğunun anlaşılmasından sonra başlanan IV pulse steroid tedavisiyle tam ve hızlı nöbet kontrolü sağlanmıştır. Bu olgu bazında anti-LGI1 ilişkili otoimmün limbik ensefalitin prezentasyonu, tanısı ve tedavisinin bir kez daha vurgulanması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, LGI1, otoimmün limbik ensefalit; steroid.


A Patient with Anti-LGI1 Related Autoimmune Limbic Encephalitis who had Frequent and Drug Resistant Seizures

Neşe Dericioğlu
Department Of Neurology, Hacettepe University, Ankara, Turkey

Anti-LGI1 auto-antibody related limbic encephalitis is characterized by memory deficits, various neuro-psychiatric symptoms, behavioral disorders and temporal lobe seizures that point to involvement of the limbic system. Neuro-imaging studies reveal abnormal signal intensity in the mesial temporal structures and/or basal ganglia. Seizures are frequently resistant to antiepileptic medications. However they can be dramatically controlled by immunological treatment modalities. A 29-year-old male patient was admitted to our medical center due to long lasting frequent seizures that could not be controlled with four different antiepileptic drugs. However soon after the diagnosis of anti-LGI1 related autoimmune limbic encephalitis, he received IV pulse steroid treatment that lead to complete and rapid cessation of his seizures. Based on this case report, the presenting features, diagnosis and treatment of anti-LGI1 related autoimmune limbic encephalitis are once more stressed.

Keywords: Epilepsy, LGI1; autoimmune limbic encephalitis; steroid.


Neşe Dericioğlu. A Patient with Anti-LGI1 Related Autoimmune Limbic Encephalitis who had Frequent and Drug Resistant Seizures. Epilepsi. 2016; 22(Suppl. 1): 67-71

Sorumlu Yazar: Neşe Dericioğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale