ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Video-EEG Monitörizasyonu ile Saptanan Ağlama Nöbetleri [Epilepsi]
Epilepsi. 2003; 9(2): 83-87

Video-EEG Monitörizasyonu ile Saptanan Ağlama Nöbetleri

Alev LEVENTOĞLU1, Erhan BİLİR1, Semiha KURT1, Gülnihal KUTLU1, Yasemin GÖMCELİ1, Ayşe SERDAROĞLU2, Atilla ERDEM3
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ankara

İktal ağlama (crying seizures / dacrystic seizures) nadir izlenen bir durumdur.[1] Özellikle video-EEG monitörizasyonu öncesi dönemlerde, interiktal, postiktal veya non-epileptik nöbetlerde izlenen a lama net olarak gözlenememekteydi. Ancak günümüzde video-EEG monitörizasyonu ile hem klinik hem de eşzamanlı EEG kayıtları ile hastalar değerlendirilebilmektedir. Bu yazıda video-EEG monitörizasyonu ile saptadığımız kompleks parsiyel ve sekonder jeneralize nöbetler sırasında ağlamaları olan iki hasta sunuldu. OLGULAR Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği Epilepsi Monitörizasyon Ünitesi’nde 1997- 2002 tarihleri arasında izlenen 492 hasta retros- İktal ağlama nadir rastlanan bir durumdur. Bu yaz ıda uzun süreli video EEG monitörizasyonu ile izlediğimiz, kompleks parsiyel ve sekonder jeneralize nöbetleri olan ve beraberinde ağlamanın izlendi ği iki kadın hasta (yaşları 22 ve 24) sunuldu. Epileptik odak bir hastada sağ frontotemporal bölge, diğerinde sol temporal bölgeydi. Birinci olguda birden fazla odak izlendiğinden cerrahi düşünülmedi. İkinci olguda anterior temporal lobektomi, amigdalahipokampektomi uygulandı ve hastanın dört aylık izleminde nöbetleri kontrol altına alındı. Uzun süreli video EEG monitörizasyonu, kompleks parsiyel ve sekonder jeneralize nöbetler sıras ında iktal ağlamayı saptayabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ağlama; dominans, serebral; elektroensefalografi;epilepsi, parsiyel; epilepsi, kompleks parsiyel; video kaydı.


Crying Seizures Documented in Two Patients during Video-EEG Monitoring

Alev LEVENTOĞLU1, Erhan BİLİR1, Semiha KURT1, Gülnihal KUTLU1, Yasemin GÖMCELİ1, Ayşe SERDAROĞLU2, Atilla ERDEM3
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ankara

Ictal crying (dacrystic seizures) is a rare phenomenon. We report two female patients (ages 22 and 24 years) in whom crying was observed during video- EEG monitoring of complex partial and secondary generalized seizures. The epileptogenic focus was in the right frontotemporal region in one patient, and in the left temporal region in the other. Surgical treatment was ruled out because of multifocal epileptogenic regions in the first patient. The latter patient underwent anterior temporal lobectomy and amigdalohippocampectomy after which she was seizure-free for four months. Long-term video-EEG monitoring may reveal crying seizures during complex partial and secondary generalized seizures.

Keywords: Crying; dominance, cerebral; electroencephalography;epilepsies, partial; epilepsy, complex partial; video recording


Alev LEVENTOĞLU, Erhan BİLİR, Semiha KURT, Gülnihal KUTLU, Yasemin GÖMCELİ, Ayşe SERDAROĞLU, Atilla ERDEM. Crying Seizures Documented in Two Patients during Video-EEG Monitoring. Epilepsi. 2003; 9(2): 83-87


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale