ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Pentilentetrazol İle İndüklenen Kindlingin Matür ve İmmatür Sıçan Davranışları, Emosyonel Öğrenme, Beyin ve Serum Nitrik Oksit Seviyesine Etkisi [Epilepsi]
Epilepsi. 2019; 25(2): 51-58 | DOI: 10.14744/epilepsi.2018.73745  

Pentilentetrazol İle İndüklenen Kindlingin Matür ve İmmatür Sıçan Davranışları, Emosyonel Öğrenme, Beyin ve Serum Nitrik Oksit Seviyesine Etkisi

Mehmet Fatih Göl1, Füsun Ferda Erdoğan1, Derya Deniz Kanan2, Murat Kanbur3, Asuman Gölgeli4, Ahmet Öztürk5
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Kayseri
2Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Niğde
3Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Bölümü, Kayseri
4Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Kayseri
5Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, Kayseri

GİRİŞ ve AMAÇ: Pentilentetrazol (PTZ) ile indüklenen kindling işlemini takiben, emosyonel hafıza-öğrenme ve davranışsal fonksiyonları ve bu fonksiyonların matür ve immatür sıçanların serum ve beynindeki nitrik oksit (NO) seviyeleri ile ilişkisi araştırılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Otuz altı erkek Wistar albino sıçan çalışmaya alındı. Klindling gelişinceye kadar birbirini izleyen günlerde, subkonvülsif bir PTZ (30 mg/kg) dozunun tekrar tekrar enjekte edilmesiyle kindling modeli oluşturuldu. Sıçanlar, PTZ kindlinginden sonra yükseltilmiş bir T-labirent testi ve açık alan testi kullanılarak değerlendirildi. Beyin ve serum NO düzeyleri ölçüldü.
BULGULAR: Hem matür hem de immatür sıçanlar PTZ kaynaklı nöbetlere duyarlı olsalar da, matür sıçanlar immatür sıçanlara (infantlar dışında) göre daha uzun süren nöbet geçirdi. PTZ-kindlingin emosyonel bellek ve öğrenme işlevleri üzerinde herhangi bir etkisi görülmedi. Anksiyete düzeyleri matür deney grubundaki sıçanlarda düşük olarak izlenirken, immatür deney grubundaki sıçanlarda yüksek olarak izlendi. Matür sıçanlarda anksiyete reaksiyonları normalin altında olup, beyindeki NO düzeyleri yüksek olarak saptandı. Bununla birlikte, immatür sıçanlarda anksiyete reaksiyonları yüksekti, ancak NO seviyeleri normal olarak izlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Nöbet duyarlılığı, emosyonel yanıtlar ve bu faktörler ile PTZ-kindling sonrası beyin NO düzeyleri arasındaki ilişki beynin matürasyon durumuna göre farklılık göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Davranış, emosyonel bellek-öğrenme; nitrik oksit; pentilentetrazol kindling.


Effects of Pentylenetetrazol-Induced Kindling on Mature and Immature Rat Behavior, Emotional Learning, and Nitric Oxide Level in Brain and Serum

Mehmet Fatih Göl1, Füsun Ferda Erdoğan1, Derya Deniz Kanan2, Murat Kanbur3, Asuman Gölgeli4, Ahmet Öztürk5
1Department of Neurology, Erciyes University Faculty of Medicine, Kayseri, Turkey
2Department of Physiology, Omer Halisdemir University Faculty of Medicine, Niğde, Turkey
3Department of Pharmacology and Toxicology, Erciyes University Faculty of Veterinary, Kayseri, Turkey
4Department of Physiology, Erciyes University Faculty of Medicine, Kayseri, Turkey
5Department of Biostatistics and Medical Informatics, Erciyes University, Faculty of Medicine, Kayseri, Turkey

INTRODUCTION: This aim of this study was to investigate emotional memory-learning and behavioral functions, as well as the relationship between these functions and the nitric oxide (NO) level in the serum and brain of mature and immature rats following pentylenetetrazol (PTZ)-induced kindling.
METHODS: A total of 36 male Wistar albino rats were included in the study. Kindling was induced by repeated injections of a subconvulsive dose of PTZ (30 mg/kg) on alternate days until kindling development. The rats were tested using an elevated T-maze and an open-field test after PTZ kindling. Brain and serum NO levels were assessed.
RESULTS: Although both mature and immature rats were susceptible to PTZ-induced seizures, the mature rats had seizures of longer duration than the immature rats, with the exception of infants. There was no demonstrated effect of PTZ-kindling on emotional memory and learning functions in any of the rats. Anxiety levels were low in the mature-kindled rats but were high in the immature-kindled rats. NO levels in the brain were elevated and anxiety reactions were below normal in the mature rats. In immature rats, however, NO levels were normal, but anxiety reactions were elevated.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Seizure susceptibility, emotional responses, and the relationship between these factors and brain NO level after PTZ-kindling differed in rats based on brain maturity status.

Keywords: Behavior, emotional memory-learning; nitric oxide; pentylenetetrazol kindling.


Mehmet Fatih Göl, Füsun Ferda Erdoğan, Derya Deniz Kanan, Murat Kanbur, Asuman Gölgeli, Ahmet Öztürk. Effects of Pentylenetetrazol-Induced Kindling on Mature and Immature Rat Behavior, Emotional Learning, and Nitric Oxide Level in Brain and Serum. Epilepsi. 2019; 25(2): 51-58

Sorumlu Yazar: Mehmet Fatih Göl, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale