ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 4       Yıl: 2021

PEDİYATRİK EPİLEPSİ CERRAHİSİNDE NÖROPSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME [Epilepsi]
Epilepsi. 1997; 3(1): 16-20

PEDİYATRİK EPİLEPSİ CERRAHİSİNDE NÖROPSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME

Barış KORKMAZ1
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Daha incelikli görüntüleme yöntemlerinin (fMRI, yüksek teslalı MRI) ortaya çıkması, video-EEG monitorizasyonunun gelişmesi ve Wada testinin daha yetkin bir biçimde kullanılması, nöropsikolojik değerlendirmenin epilepsi cerrahisindeki rolünü değiştirmiştir. Nöropsikolojik değerlendirme, operasyon öncesi hasta seçiminde ve bazen cerrahi tekniğin belirlenmesinde etkili olabildiği gibi, bugün için daha çok hastanın yaşam kalitesi ve zihinsel işlevleri açısından cerrahi risklerin ve başarının belirlenmesinde önem taşımaktadır. Epilepsi cerrahisinde nöropsikolojik değerlendirmenin temel amaçları arasında fonksiyonel yoldan sorunlu bir anatomik bölgeyi tanımlamak ve tek taraflı nöbet başlangıcı olanlarda serebral disfonksiyonun lateralizasyonla ilişkisini saptamak, çıkarılacak bölgenin ne tip kayıplara neden olacağını saptamak, cerrahi sonrası prognozu belirlemede güvenilir bilgiler vermek yer almaktadır. Yakın bir gelecekte özellikle subpial rezeksiyon tekniklerinin ve intraoperatif elektrofizyolojik incelemelerin gelişmesi, beyin haritalamasının nöropsikolojik işlevleri de içine alacak tarzda ayrıntılı bir şekilde yapılması ile epilepsi cerrahisinde daha başarılı sonuçlar alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: ÇOCUK, EPİLEPSİ CERRAHİSİ, NÖROPSİKOLOJİ


NEUROPSYCHOLOGICAL EVALUATION IN PEDIATRIC EPILEPSY SURGERY

Barış KORKMAZ1
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji AD

The role of neuropsychology in the epilepsy surgery has recently changed dramatically due to development of sensitive neuroimaging techniques, video-EEG monitoring and use of Wada test. Neuropsychological assessment is of greater relevance in the selection of patients prior to surgery with respect to the determination of surgical risks as well as in the determination of surgical techniques so as to provide a higher quality of life for the patients. The main aims of neuropsychological evaluation are to detect the dysfunctional area, to search for concordance between localization of neuropsychological deficits with that of EEC epileptiform discharges and to determine overall prognosis after surgical resection including the likely deficits to occur. Development of subpial techniques and intraoperative electrophysiological investigations and broadening of brain imaging techniques to include neuropsychojogical functions will result in much better surgical putcome.

Keywords: CHILD, EPILEPSY SURGERY, NEUROPSYCHOLOGY


Barış KORKMAZ. NEUROPSYCHOLOGICAL EVALUATION IN PEDIATRIC EPILEPSY SURGERY. Epilepsi. 1997; 3(1): 16-20


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale