ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 4       Yıl: 2021

0KSİPİTAL PAROKSİZİMLİ ÇOCUKLUK ÇAĞI EPİLEPSİSİ [Epilepsi]
Epilepsi. 1996; 2(3): 119-122

0KSİPİTAL PAROKSİZİMLİ ÇOCUKLUK ÇAĞI EPİLEPSİSİ

A Destina YALÇIN1, Hulki FORTA1
Şişli Etfal Hastanesi, Nöroloji Kliniği

Oksipital paroksizimli çocukluk çağı epilepsisi (OPÇÇE) iyi huylu epilepsiler içinde yer alır. Nöbetlerin başlangıç yaşı 15 ay ile 17 yaş arasında değişir. Görsel iktal semptomlar, bu epilepsi için oldukça tipiktir. Başağrısı ve kusma OPÇÇE'de hem iktal hem de postiktal fenomen olarak görülebilir. Bu tanıyı alan çocuklarda nöbetlerden bağımsız olarak beliren migren tipi başağrıları da bulunabilir. Bu derlemede OPÇÇE'deki nöbetlerin semiyolojisi, elektroensefalografik özellikleri, tanı ve tedavi seçenekleri irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: ÇOCUKLUK ÇAĞI EPİLEPSİSİ, OKSİPİTAL PAROKSİZİM, BENİGN NOKTURNAL ÇOCUKLUK ÇAĞI OKSİPİTAL EPİLEPSİSİ, ELEKTROENSEFALOGRAFİ, MİGREN


CHILDHOOD EPILEPSY WITH OCCIPITAL PAROXYSMS

A Destina YALÇIN1, Hulki FORTA1
Şişli Etfal Hastanesi, Nöroloji Kliniği

Childhood epilepsy with occipital paroxysms (CEOP) is a benign form of epilepsy. The onset of seizures varies between the ages of 15 months and 17 years. Visual ictal symptoms are typical for this type of epilepsy. Headache and vomiting can be observed both as ictal and postictal symptoms. Patients with CEOP can have migraine that appears independently from seizures. In this paper, we reviewed the semiology of seizures, electroencephalographic features, together with the diagnosis and treatment of CEOP.

Keywords: CHILDHOOD EPILEPSY, OCCIPITAL PAROXYSM, BENIGN NOCTURNAL CHILDHOOD OCCIPITAL EPILEPSY, ELECTRO-ENCEPHALOGRAPHY, MIGRAIN


A Destina YALÇIN, Hulki FORTA. CHILDHOOD EPILEPSY WITH OCCIPITAL PAROXYSMS. Epilepsi. 1996; 2(3): 119-122


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale