ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 1       Yıl: 2021

Epilepsili Çocukların Bazı Özelliklerinin Okul Yaşantısına Etkisinin İncelenmesi [Epilepsi]
Epilepsi. 2020; 26(3): 148-154 | DOI: 10.14744/epilepsi.2020.70037  

Epilepsili Çocukların Bazı Özelliklerinin Okul Yaşantısına Etkisinin İncelenmesi

Sevgi Özkan, Ayfer Aydın
Koç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Epilepsili çocuğun bazı özelliklerinin okul yaşantısına etkisinin incelenmesi amacıyla kesitsel bir tanımlayıcı araştırma yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Veriler, İstanbul’daki bir eğitim ve araştırma hastanesi nöroloji polikliniğe kayıtlı olan 10–18 yaş aralığındaki 110 epilepsili çocuktan toplanmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında epilepsili çocuğun ve ebeveynlerin sosyodemografik özelliklerini içeren ‘’Çocukların Okul Yaşantısını Etkileyen Faktörler Formu’’ ve ‘’ Ebeveyn Formu’’ kullanılmıştır.
BULGULAR: Araştırmamızda çocukların %12.7’sinin okulu bıraktığı, %56,4’ünün ders başarısının orta ve %14.5’inin kötü olduğu, %47.2’sinin 15 gün ve daha fazla devamsızlık yaptığı ve %4.5’inin sınıf tekrarı yaşadığı bulunmuştur. Epilepsili çocukların okulla, arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle sorunlar yaşadığı saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastalık süresi ve nöbet geçirme sıklığı çocuğun okul yaşantısını etkileyen faktörler olarak saptanmıştır. Çocuğa, aileye ve öğretmenlere epilepsili çocukların okul yaşantısına yönelik eğitimler yapılması önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, epilepsi; okul yaşantısı.


Factors Influencing the School Experience of Children with Epilepsy

Sevgi Özkan, Ayfer Aydın
Department of Nursing, Koç University Faculty of Health Sciences, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: To examine the effects of some characteristics of the epileptic child on school experience, a cross-sectional descriptive study was conducted.
METHODS: The data were collected from 110 children with epilepsy between the ages of 10–18 and followed-up by an education and research hospital’s neurology clinic in Istanbul. The “Form of the Factors Affecting the School Experience of Children” and the “Parent Form” containing the socio-demographic characteristics of children with epilepsy and their parents were used in the collection of the data.
RESULTS: In our study, we found out that 12.7% of the children were dropout; 56.4% were moderately successful and 14.5% were not good at their lessons; 47.2% were absent from school for 15 days or more, and 4.5% repeated a grade level. It was revealed that children with epilepsy have problems with school, friends, and teachers.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Duration of disease and seizure frequency was found to be factors affecting the school experience of the child. The child, family, and teachers were recommended training suitable for the school experience of children with epilepsy.

Keywords: Child, epilepsy; school experience.


Sevgi Özkan, Ayfer Aydın. Factors Influencing the School Experience of Children with Epilepsy. Epilepsi. 2020; 26(3): 148-154

Sorumlu Yazar: Sevgi Özkan, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale