ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Çocukluk Çağında Dirençli Epilepsi: Epilepsi Cerrahisi Öncesi Değerlendirme ve Tedavi Yaklaşımları [Epilepsi]
Epilepsi. 2012; 18(1): 7-14 | DOI: 10.5505/epilepsi.2012.69875  

Çocukluk Çağında Dirençli Epilepsi: Epilepsi Cerrahisi Öncesi Değerlendirme ve Tedavi Yaklaşımları

Dilek Yalnızoğlu1, Tuğba Hırfanoğlu2, Ayşe Serdaroğlu2, Güzide Turanlı1, Meral Topçu1
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Nöroloji Bilim Dalı, Ankara
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Nöroloji Bilim Dalı, Ankara

Çocukluk çağı epilepsilerinde erken tedavi ile nöbet kontrolünün sağlanması, tekrarlayan nöbetlere bağlı nöronal hasarın engellenmesi, normal gelişimin yakalanması, ilaç yan etkilerinin en aza indirilmesi ve hayat kalitesinin artırılması açısından büyük önem taşır. Dirençli epilepsinin tedavi seçenekleri arasında epilepsi cerrahisi son yıllarda giderek artan bir ağırlık kazanmıştır. Ekstratemporal epilepsilerin oranının daha fazla olması, etyolojide gelişimsel lezyonların öne çıkması nedeniyle pediatrik epilepsi popülasyonu erişkin yaş grubuna oranla daha refrakter bir profil çizer. Bununla birlikte epilepsi cerrahisi sonuçlarının nöbet kontrolü açısından erişkin ve çocuk yaş grubunda benzer sonuçlar verdiği gösterilmiştir; yetişkinlerde olduğu gibi süt çocuğu yaş grubu dahil çocukluk çağında da başarıyla uygulanabilmektedir. Bu yazıda çocukluk çağı epilepsilerinde epilepsi cerrahisi uygulamaları tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Çocuklar, dirençli; epilepsi; epilepsi cerrahisi.


Refractory Epilepsy of Childhood: Presurgical Evaluation and Treatment

Dilek Yalnızoğlu1, Tuğba Hırfanoğlu2, Ayşe Serdaroğlu2, Güzide Turanlı1, Meral Topçu1
1Hacettepe University Medical Faculty, Pediatric Neurology Department, Ankara
2Gazi University Medical Faculty, Pediatric Neurology Department, Ankara

In childhood, early treatment and management of seizures are essential to prevent neuronal injury owing to intractable seizures, as well as achieving normal development, minimizing the adverse effects of antiepileptic drugs, and improving the quality of life. Epilepsy surgery has become an important option in the treatment of intractable epilepsy. Children with intractable epilepsy have a more refractory profile compared to adults due to the higher rates of extratemporal epilepsies and develeopmental lesions as the underlying etiology. However, both adults and children have similar outcome following epilepsy surgery, and surgical treatment is efficiently applied in pediatric patients including infants. This paper reviews presurgical evaluation in children with intractable epilepsy and summarizes treatment modalities.

Keywords: Children, resistant; epilepsy; epilepsy surgery.


Dilek Yalnızoğlu, Tuğba Hırfanoğlu, Ayşe Serdaroğlu, Güzide Turanlı, Meral Topçu. Refractory Epilepsy of Childhood: Presurgical Evaluation and Treatment. Epilepsi. 2012; 18(1): 7-14

Sorumlu Yazar: Dilek Yalnızoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale