ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 4       Yıl: 2021

Epilepside Fiziksel Aktivite, Anksiyete ve Nöbet Sıklığı: Koronavirüs Hastalığı 2019 Pandemisinin İlk Üç Aylık Sonuçları [Epilepsi]
Epilepsi. 2021; 27(2): 85-90 | DOI: 10.14744/epilepsi.2021.67689  

Epilepside Fiziksel Aktivite, Anksiyete ve Nöbet Sıklığı: Koronavirüs Hastalığı 2019 Pandemisinin İlk Üç Aylık Sonuçları

Burçin Aktar1, Birgül Balcı2, Sevgi Ferik3, Ibrahim Öztura4, Barış Baklan4
1Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye
2Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye
3Klinik Nörofizyoloji, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Kahramanmaraş, Türkiye
4Nöroloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) pandemisi dünya genelinde sıra dışı bir deneyimdir, fakat ulusal çapta uygulanan sokağa çıkma yasağının epilepsili hastalarda fiziksel aktivite, anksiyete ve nöbet sıklığı üzerine etkisi bilinmemektedir. Biz, ulusal düzeyde uygulanan sokağa çıkma yasağının ilk üç aylık döneminde epilepsili hastaların fiziksel aktivite, anksiyete ve nöbet sıklığının etkilenip etkilenmediğini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 47 epilepsi hastası katıldı. Fiziksel aktivite düzeyini değerlendirmek için Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi-Kısa Form (UFAA; metabolik eşdeğer [MET]-dk/hafta) kullanıldı. Hastaların anksiyete düzeyi Yaygın Anksiyete Bozukluğu 7 (YAB-7; skor) ile değerlendirildi. Hastalar, UFAA ve YAB-7 sorularını telefon görüşmesiyle cevapladı.
BULGULAR: Hastaların toplam UFAA (MET-dk/hafta) skorları ulusal çapta uygulanan sokağa çıkma yasağı sırasında azalırken, oturma süreleri (dk/gün) arttı (p<0.001). YAB-7 skorlarına göre, 18 (%38.3) hasta minimal anksiyete düzeyine sahipti ve sadece 4 (%8.5) hasta ciddi anksiyete düzeyindeydi. Nöbet sıklığında değişim olmadığı 44 (%93.6) hasta tarafından raporlandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: COVID-19 pandemisinde uygulanan ulusal çapta sokağa çıkma yasağı nedeniyle ortaya çıkan fiziksel inaktivite ve anksiyete, epilepsili hastaların iyilik hali üzerine yıkıcı etkiye sahip olabilir. Hastaların mental ve fiziksel sağlığını iyileştirmek için ev tabanlı fiziksel aktivite programlarına katılmaları teşvik edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Anksiyete, epilepsi; fiziksel aktivite; koronavirüs hastalığı 2019; nöbetler; sokağa çıkma yasağı.


Physical Activity, Anxiety, and Seizure Frequency in Epilepsy: The Results of the First 3 Months of the Coronavirus Disease 2019 Pandemic

Burçin Aktar1, Birgül Balcı2, Sevgi Ferik3, Ibrahim Öztura4, Barış Baklan4
1Institute of Health Sciences, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey
2Department of Neurological Physiotherapy and Rehabilitation, School of Physical Therapy and Rehabilitation, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey
3Department of Clinic Neurophysiology, Kahramanmaras Necip Fazil City Hospital, Kahramanmaras, Turkey
4Department of Neurology, Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: The coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic is an extraordinary experience around the world; however, its effect on physical activity, anxiety, and seizure frequency remains unknown among epilepsy patients in the time of the national lockdown. We aimed to investigate whether the physical activity, anxiety, and seizure frequency were affected during the national lockdown of the first 3 months in patients with epilepsy.
METHODS: Forty-seven epilepsy patients participated in this study. The International Physical Activity Questionnaire-Short Form (IPAQ-SF; metabolic equivalent [MET]-min/week) was used to measure physical activity level. Patients’ anxiety was assessed with the Generalized Anxiety Disorder 7-item (GAD-7; score). The patients answered the IPAQ-SF and GAD-7 questions through telephone interviews.
RESULTS: The total IPAQ-SF (MET-min/week) scores of patients decreased during the national lockdown compared to pre-lockdown period, while the daily sitting time (min/day) increased (p<0.001). According to the GAD-7 scores, 18 (38.3%) patients had minimal, and only 4 (8.5%) patients had severe anxiety during the lockdown. No changes in seizure frequency were reported by 44 (93.6%) patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The presence of physical inactivity and anxiety due to the national lockdown in the time of COVID-19 pandemic can have a detrimental effect on the well-being of epilepsy patients. Patients should participate to the home-based physical activity programs to enhance both their mental and physical health.

Keywords: Anxiety, coronavirus disease 2019; epilepsy; lockdown; physical activity; seizures.


Burçin Aktar, Birgül Balcı, Sevgi Ferik, Ibrahim Öztura, Barış Baklan. Physical Activity, Anxiety, and Seizure Frequency in Epilepsy: The Results of the First 3 Months of the Coronavirus Disease 2019 Pandemic. Epilepsi. 2021; 27(2): 85-90

Sorumlu Yazar: Burçin Aktar, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale