ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

SEREBROVASKÜLER HASTALIKLARA BAĞLI GELİŞEN EPİLEPSİ NÖBETLERİ [Epilepsi]
Epilepsi. 1995; 1(1): 23-27

SEREBROVASKÜLER HASTALIKLARA BAĞLI GELİŞEN EPİLEPSİ NÖBETLERİ

Çiğdem ÖZKARA1, Hayriye KÜÇÜKOĞLU1, Hülya DEMİR1, Nil YILMAZ1, Sevim BAYBAŞ1
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, 2. Nöroloji Kliniği, İstanbul

Bu çalışmada serebrovasküler hastalık (SVH) nedeniyle kliniğimize yatan hastalarda epilepsi nöbeti sıklığı, bu sıklığın lezyonun iskemik veya hemorajik oluşuna göre dağılımı, iskemik olaylarda etyolojinin trombotik veya embolik olmasının etkileri ve epilepsi nöbetlerinin ortaya çıkış zamanı ile inme arasındaki ilişki araştırılmıştır. Bir yıllık süre içinde SVH nedeniyle başvuran hastalardan nöbet geçiren 34 hasta çalışmaya alınmıştır.BT veya MRI ile 26 hastada infarkt, 8 hastada hematom saptanmış, ileri incelemelerle 4 hastada embolik, 18 hastada trombotik kaynak belirlenmiştir. Lezyonlar 14 hastada kortikal (% 56), 6 hastada subkortikal (% 24), 4 hastada kortikosubkortikal (% 16) ve l hastada multipl lakun şeklinde sınıflandırılmış, nöbetler inme ile zamansal ilişkilerine göre haberci, erken ve geç olarak ayrılmıştır, iki hastada haberci, 15 hastada erken ve 8 hastada geç nöbetler gözlenmiştir. Yedi erken ve l geç nöbetli hasta statusla gelmiş olup bunlarda lezyonların kortikal yerleşimli olduğu dikkat çekmiştir. Çalışmanın sonuçları subkortikal lezyonların da nöbete yol açabileceği, trombotik kaynaklı SVH'larda daha çok nöbet görüldüğü, hematomların özellikle lober yerleşimlilerinde riskin fazla olduğunu göstermektedir. Ayrıca inmeye bağlı nöbetlerin kolay kontrol altına alınabildiği de gözlenmiştir .

Anahtar Kelimeler: İNME, NÖBET, EPİLEPSİ, SEREBRO VASKÜLER HASTALIK


SEIZURES RELATED TO CEREBROVASCULAR DISEASES

Çiğdem ÖZKARA1, Hayriye KÜÇÜKOĞLU1, Hülya DEMİR1, Nil YILMAZ1, Sevim BAYBAŞ1
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, 2. Nöroloji Kliniği, İstanbul

We evaluated a group of patients with seizures due to Cerebrovascular diseases (CVD) to detect the relation of the nature and the localization of the lesion to the seizure type and onset. Patients were selected among inpatients admitted to hospital either with stroke or seizures. Thirty-four patients were involved in the study during one year. Mean age was 63.7+15.7.CT scan or MRI showed ischaemic lesions in 26 and haemorrhagic in 8 patients. Four cases were identified as embolic, 18 were thrombotic. Lesions were cortical in 14 (56 %), subcortical in 6 (24 %), cortico-subcortical in 4 (16 %) and multiple lacunes were present in 1 patient. The seizures were distinguished as heralding, early and late according to their onset. Two (8 %) had heralding, 15 (60 %) had early and 8 patients (32 %) had late seizures. Seven patients with early and 1 with late seizures presented with status. Patients of the, study revealed no significant relationship between the nature of the stroke and onset of seizures. Seizures were associated with subcortically localized lesions as well as cortical ones and were more frequent in patients with thrombotic versus embolic events. Hematomas were more indicative for seizures and epileptic status was common with cortically localized lesions. Seizures after stroke were easily controlled.

Keywords: STROKE, SEIZURES, EPILEPSY, CEREBROVASCULAR DISEASE


Çiğdem ÖZKARA, Hayriye KÜÇÜKOĞLU, Hülya DEMİR, Nil YILMAZ, Sevim BAYBAŞ. SEIZURES RELATED TO CEREBROVASCULAR DISEASES. Epilepsi. 1995; 1(1): 23-27


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar




Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale