ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Epilepsi Cerrahisi ve Wada Testi [Epilepsi]
Epilepsi. 2012; 18(1): 39-44 | DOI: 10.5505/epilepsi.2012.63825  

Epilepsi Cerrahisi ve Wada Testi

Ayşe Bingöl1, Lütfi Hanoğlu2, Aytaç Yiğit1
1Ankara Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara
2İstanbul Medipol Üniversitesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul

Wada testi, ilaca dirençli epilepsilerde epilepsi cerrahisi öncesi değerlendirmede çeşitli amaçlarla kullanılan invazif bir tetkik yöntemidir. Bu amaçlardan en klasik olanı lisan açısından dominant hemisferi belirlemek ve postoperatif kalıcı lisan ve bellek kusuru olup olmayacağını yordamaktır. 1960’lardan beri oturmuş bir uygulama ve bu konuda altın standart haline gelmiş olmasına karşın, uygulaması çeşitli zorluklar ve riskler içermektedir ve merkezler arası farklılıklar göstermektedir. Günümüzdeki teknolojk gelişmeler, Wada testine alternatif olabilecek noninvazif yöntemlerin aranmasını hızlandırmıştır; ne var ki, bu yöntemlerin hiçbiri (işlevsel MRG dahil) henüz arzulanan tüm avantajlara sahip olmadıkları gibi, Wada testinin dezavantajlarının tümünden de arınmış değillerdir. Son elli yıldaki bilgi birikimi, temporal lob epilepsili olup cerrahi adayı olan her hastaya Wada testi uygulamanın gerekmediğine, öte yandan karar verme zorluğu olan hastalarda hala altın standart olmayı sürdürdüğüne işaret etmektedir. Bu makalede yazarlar, konunun güncel literatürdeki değerlendirmesinin bir özetinin yanısıra temporal lob epilepsinin cerrahi öncesi değerlendirmesinde Wada testi konusunda kendi deneyimlerinin özetini ve pratik uygulama önerilerini sunmaktadırlar.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi cerrahisi, epilepsi cerrahisi öncesi değerlendirme; temporal lob epilepsisi; Wada testi.


Epilepsy Surgery and Wada Test

Ayşe Bingöl1, Lütfi Hanoğlu2, Aytaç Yiğit1
1Department Of Neurology, Ankara Medicine Faculty, Ankara
2Department Of Neurology, Istanbul Medipol University, Istanbul

Wada test is an invasive procedure which can be used for several purposes in preoperative evaluation of drug resistant epilepsies. The most classical of these purposes is to determine the dominant hemisphere for language and predict the permanent postoperative language and memory deficits. Although it has been an established procedure and accepted as the gold standard in this aspect since 1960’s, performing the procedure is not easy and involves some risks and there are considerable procedural differences among the epilepsy centers. The recent technological advancements accelerated the search for noninvasive alternatives for the Wada test; yet however, none of these alternatives (including the functional MRI) includes all the desired advantages while being free of the disadvantages of the Wada test. The accumulated experiences in the last fifty years show that not all the surgery candidates with temporal lobe epilepsy require the Wada test, however it still remains as the gold standard when the desicion is not straight forward. The authors, besides giving an overview of the contemporary literature, review their own experiences and provide practical suggestions about the Wada test in the presurgical evaluation of the patients with temporal lobe epilepsy.

Keywords: Epilepsy surgery, preoperative evaluation in epilepsy surgery; temporal lobe epilepsy; Wada test.


Ayşe Bingöl, Lütfi Hanoğlu, Aytaç Yiğit. Epilepsy Surgery and Wada Test. Epilepsi. 2012; 18(1): 39-44

Sorumlu Yazar: Ayşe Bingöl, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale