ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

EPİLEPSİDE DİL BOZUKLUKLARI [Epilepsi]
Epilepsi. 1998; 4(2): 99-102

EPİLEPSİDE DİL BOZUKLUKLARI

Barış KORKMAZ1
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi BD

Epilepsi/epileptik deşarjların tek başına bilişsel semptomlara yol açıp açmadığı konusu henüz çözümlenmiş değildir. Dil ve davranış bozukluklarını epileptik semptomlar şeklinde kabul etme konusunda klinisyenlerde belli bir isteksizlik gözleniyor olmasına rağmen, ESES, Landau-Kleffner sendromu, infantil otizm ve bu ikisinin birarada görüldüğü Angelman sendromu ve Rett sendromu gibi daha ciddi hastalıklarda epilepsi ve dil arasında kompleks bir ilişkinin var olduğunu gösteren kanıtlar vardır.

Anahtar Kelimeler: EPİLEPSİ, DİL BOZUKLUKLARI, KOGNİTİF BOZUKLUKLAR


LANGUAGE DISORDERS IN EPILEPSY

Barış KORKMAZ1
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi BD

The issue of whether epilepsy/epileptic discharges alone cause cognitive symptoms is still unresolved. Despite the reluctance of clinicians to accept language and behavior disturbances as epileptic symptoms, there is some evidence of not a simple but a complex relation between epilepsy and language as shown in the cases of ESES, Landau-Kleffner syndrome, infantile autism as well as some severe disorders where the two co-exist, such as Angelman syndrome and Rett syndrome.

Keywords: EPILEPSY, LANGUAGE DISORDERS, COGNITION DISORDERS


Barış KORKMAZ. LANGUAGE DISORDERS IN EPILEPSY. Epilepsi. 1998; 4(2): 99-102


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale