ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Epilepsi Hastalarının Doğum ve Doğum Sonrası Dönemde Takibi [Epilepsi]
Epilepsi. 2018; 24(1): 44-50 | DOI: 10.14744/epilepsi.2018.63308  

Epilepsi Hastalarının Doğum ve Doğum Sonrası Dönemde Takibi

Hacer Bozdemir, Mehmet Taylan Peköz
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Adana

Epilepsi tanılı kadın hastalarda gebelik öncesi, gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemlerin bir nöroloji ve kadın doğum hastalıkları uzmanı tarafından birlikte planlanması ve takip edilmesi gerekmektedir. Epilepsi hastalarında bazı özel durumlar hariç sezeryan ya da indüklenmiş doğum endikasyonu olmamasına karşın günlük pratikte bu hastalara çoğunlukla sezeryan ile doğum yaptırılmakta ya da 3. basamak merkezlere sevk edilmektedir. Aynı şekilde doğum sonrası emziren annelerde antiepileptik ilaçların kesilmesi veya gereksiz doz ayarlamaları gibi bebek ve anneyi olumsuz olarak etkileyebilecek durumlar ile karşılaşılabilmektedir. Bu bölümde epilepsi tanılı gebe kadınların doğum ve postpartum dönemleri ile ilgili farkındalığı arttırarak hastaların hayat kalitesini etkileyen yanlış kararları en az a indirmeyi amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Emzirme, epilepsi; gebelik.


The Follow-Up of Epileptic Patients in the Birth and Postpartum Periods

Hacer Bozdemir, Mehmet Taylan Peköz
Department of Neurology, Çukurova University Faculty of Medicine, Adana, Turkey

Women diagnosed with epilepsy must be followed by a neurologist as well as an obstetrician in the pre-pregnancy, pregnancy, birth, and puerperal periods. There are no indications for cesarean section or induced birth in epileptic patients, with the exception of some special cases, but in daily practice, cesarean section is routinely performed and these cases are referred to tertiary epilepsy centers. Likewise, withdrawal or unnecessary dose adjustment of antiepileptic drugs in breastfeeding mothers can cause adverse effects in the infant and the mother. The aim of this article is to minimize misjudgments that affect the quality of life of patients by increasing awareness of the genuine needs of pregnant women diagnosed with epilepsy during the birth and postpartum periods.

Keywords: Breast-feeding, epilepsy; pregnancy.


Hacer Bozdemir, Mehmet Taylan Peköz. The Follow-Up of Epileptic Patients in the Birth and Postpartum Periods. Epilepsi. 2018; 24(1): 44-50

Sorumlu Yazar: Hacer Bozdemir, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale