ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 4       Yıl: 2021

Üç Olgu Sunumu ile Ritmik Delta Aktiviteleri [Epilepsi]
Epilepsi. 2021; 27(3): 195-200 | DOI: 10.14744/epilepsi.2020.62634  

Üç Olgu Sunumu ile Ritmik Delta Aktiviteleri

Dilara Mermi Dibek, Ibrahim Öztura, Barış Baklan
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Klinik Nörofizyoloji Bilim Dalı

Elektroensefalografi incelemesinde 4 Hz veya daha düşük frekanslı, uniform morfolojide, en az altı siklus içeren deşarjlar intermittent ritmik delta kaybolurlar. Eşlik eden teta veya daha yüksek frekansta hızlı aktivite varlığında veya diken, keskin dalga aktivitesi eşlik ettiğinde “IRDA artı” grubu olarak adlandırılmakta ve bu grubun önemi epileptiform anormallikle ilişkisinin daha yüksek oranda olmasıdır.
Üç olgu sunumu ile intermitent ritmik delta aktivitelerinin isimlendirilmesini, etiyolojisini ve morfolojilerini tartışmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: intermittent, ritmik, delta, diken, artı


Electroencephalographic Rhythmic Delta Activities in Three Cases

Dilara Mermi Dibek, Ibrahim Öztura, Barış Baklan
Department Of Neurology, Clinical Neurophysiology Dokuz Eylül University Faculty Of Medicine

Intermittent rhythmic delta activities are electroencephalographic discharges with uniform morphology, at a frequency of 4 Hz or less, containing at least six cycles, which are lost by eye opening and stimulation. These are called “plus” if concomitant theta or higher frequency rapid activity or spike, sharp wave activity is present. This group has a stronger relationship with epileptiform abnormality.
We aimed to discuss the clinical presentations, and nomenclature of intermittent rhythmic delta activities with three case reports.

Keywords: intermittent, rhythmic, delta, spike, plus


Dilara Mermi Dibek, Ibrahim Öztura, Barış Baklan. Electroencephalographic Rhythmic Delta Activities in Three Cases. Epilepsi. 2021; 27(3): 195-200

Sorumlu Yazar: Dilara Mermi Dibek, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale