ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

"STATUS EPİLEPTİCUS" OLGULARININ KLİNİK ÖZELLİKLERİ: RETROSPEKTİF ÇALIŞMA [Epilepsi]
Epilepsi. 1998; 4(2): 82-85

"STATUS EPİLEPTİCUS" OLGULARININ KLİNİK ÖZELLİKLERİ: RETROSPEKTİF ÇALIŞMA

Gökhan ERKOL1, Naci KARAAĞAÇ1, Naz YENİ1
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji AD

Amaç: Bu çalışmada "status epilepticus" olgularında klinik ve etyolojik özellikleri araştırmayı amaçladık.Hastalar ve Yöntemler: 1988-1997 yılları arasında yatırılarak tedavi gören "status epilepticus"lu 112 hasta geriye dönük çalışmayla incelendi.Bulgular: Hastaların 52'si kadın, 60"ı erkekti. Yaş ortalaması 38.72 bulundu. Olguların %60'ı akut ya da uzak semptomatik epilepsi olarak değerlendirildi. İlk nöbet olarak status tablosuna giren hastaların oranı %21 idi. Etyolojik dağılımda serebro-vasküler olaylar, epileptik ensefalopatiler, geçirilmiş merkezi sinir sistemi enfeksiyonları, kafa travmalarına rastlandı. Mortalite oranı %4.76 bulundu. Kronik epilepsi hastalarının %52'si ilaç kesmeye bağlı olarak statusa girmişti. Sonuç: Çalışmada, kronik epilepsi hastalarının "status epilepticus" olguları arasında en büyük grubu oluşturması, bu hastalarda ilaç kesmenin yüksek oranlarda oluşunu ortaya koymuştur. Hastaların %60'ının semptomatik epilepsi hastası olması, bu olguların daha fazla SE riski altında olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: STATUS EPİLEPTİCUS/SINIFLANDIRMA/ TANI, RETROSPEKTİF ÇALIŞMA


CLINICAL FEATURES OF PATIENTS WITH STATUS EPILEPTICUS: A RETROSPECTIVE ANALYSIS

Gökhan ERKOL1, Naci KARAAĞAÇ1, Naz YENİ1
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji AD

Objectives: This study was designed to evaluate the clinical and etiological features of patients with status epilepticus. Patients and Methods: We performed a retrospective review of 112 patients with status epilepticus, who were hospitalized and treated between 1988 and 1997. Results: The study group was comprised of 52 women and 60 men, with a mean age of 38.72 years. Patients with acute or remote symptomatic epilepsy accounted for 60%. In 24 patients (21 %), the initial seizure episodes were consistent with status epilepticus. Etiologic factors included cerebrovascular diseases, epileptic encephalopathies, remote central nervous system infections and head injuries. Mortality was 4.76%. In 52% of the chronic epileptic patients, status epilepticus was attributed to drug withdrawal. Conclusion: The study demonstrated that patients with chronic epilepsy accounted for the majority of the study group, which points out both high withdrawal rates from anti-epileptic medications and low patient compliance. It appears that symptomatic epilepsy patients are at a greater risk for status epilepticus.

Keywords: STATUS EPILEPTICUS/CLASSIFICATION/ DIAGNOSIS, RETROSPECTIVE STUDIES


Gökhan ERKOL, Naci KARAAĞAÇ, Naz YENİ. CLINICAL FEATURES OF PATIENTS WITH STATUS EPILEPTICUS: A RETROSPECTIVE ANALYSIS. Epilepsi. 1998; 4(2): 82-85


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale