ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Epilepsi ve Askerlik [Epilepsi]
Epilepsi. 2017; 23(3): 91-96 | DOI: 10.14744/epilepsi.2017.61687  

Epilepsi ve Askerlik

Güray Koç1, Semai Bek2, Zeki Gökçil3
1Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Ankara
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Eğitim ve Araştırma Merkezi, Nöroloji Kliniği, Adana
3Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Nöroloji Anabilim Dalı, KKTC

Yapılan çalışmalarda Türkiye’de epilepsi prevalansı 7-12.2/1000 olarak bulunmuştur. Ortalama prevalans 10/1000 olarak kabul edilirse 2016 yılı nüfus verilerine göre, askerlik çağında bulunan erkeklerin yaklaşık 134.000’i epilepsi hastasıdır. Erkekler için ülkemizde zorunlu olan askerlik hizmeti için epileptik hastalar hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Sağlık Yeteneği Yönetmeliği (SYY)’ne göre karar verilmektedir. Askerliğe elverişli olanlar; sağlık yetenekleri bakımından hiçbir hastalık ve arızası bulunmayanlar ile hastalık ve arızaları, hastalık ve arızalar listesinin “A” dilimine girenlerdir. Askerliğe elverişli olmayanlar ise hastalık ve arızaları, hastalık ve arızalar listesinin “B ve D” dilimlerine girenlerdir. Epilepsiler, SYY’nin 12. maddesi ile değerlendirilir. Ağustos 2016 tarihinden itibaren asker hastaneleri, sağlık bakanlığına devredilmiş ve epileptik hastalar ve diğer hastalar hakkında “Askerliğe Elverişli Olup Olmadıklarına” dair karar verme yetki ve sorumluluğu Sağlık Bakanlığına bağlı yetkili hastanelere verilmiştir. Bu gözden geçirme yazısında meslektaşlarımıza örnek raporlar ile rehberlik etmeyi amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Askerlik, epilepsi, nöbet, yasalar.


Epilepsy and Military Service

Güray Koç1, Semai Bek2, Zeki Gökçil3
1Department of Neurology, Gülhane Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Neurology, Baskent University Faculty of Medicine, Adana Training and Research Center, Adana, Turkey
3Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Eastern Mediterranean University Faculty of Health Sciences, Cyprus

The prevalence of epilepsy in Turkey was found to be 7 to 12.2 in 1000. If a mean prevalence of 10/1000 is accepted, according to the 2016 Turkish population census, there are about 134,000 epilepsy patients among men of military service age. Suitability for military service of epilepsy patients who are obliged to serve is determined by the Turkish Armed Forces, the Turkish Gendarmerie, and the Turkish Coast Guard Command Health Capability Ordinance (HCO). Men without disease or sequelae; or with disease or sequelae included in the “A” category of a list of diseases and sequelae are considered “fit for service.” Men with diseases or sequelae in the “B” and “D” categories are deemed “not fit for service.” Epilepsy disorders are reviewed in the 12th article of the HCO. In August 2016, military hospitals were assigned to the Ministry of Health. The authorization and responsibility to determine whether or not epilepsy patients and those with other disorders are fit for service now belongs to authorized hospitals affiliated with the Ministry of Health. The aim of this review was to offer some example templates as guidance to our colleagues performing this task.

Keywords: Military, epilepsy, seizure, legislation.


Güray Koç, Semai Bek, Zeki Gökçil. Epilepsy and Military Service. Epilepsi. 2017; 23(3): 91-96

Sorumlu Yazar: Güray Koç, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale