ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 4       Yıl: 2021

Posterior Korteksten Kaynaklanan Epilepsi Nöbetleri Olan Hastaların Bilişsel İşlevlerinin Değerlendirilmesi [Epilepsi]
Epilepsi. 2021; 27(4): 232-238 | DOI: 10.14744/epilepsi.2021.59455  

Posterior Korteksten Kaynaklanan Epilepsi Nöbetleri Olan Hastaların Bilişsel İşlevlerinin Değerlendirilmesi

Şakir Delil1, Serra Sandor2, Bengi Gül Türk3, Selin Yağcı5, Zeynep Ece Kaya Güleç4, Seher Naz Yeni1
1Department of Neurology, Istanbul University-Cerrahpasa, Cerrahpasa Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
2Department of Psychology, Istanbul Ayvansaray University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
3Department of Neurology, Cizre State Hospital, Sirnak, Turkey
4Department of Neurology, Adiyaman Training and Research Hospital, Adiyaman, Turkey
5Department of Neurosurgery, Istanbul Universitesi-Cerrahpasa, Cerrahpasa Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: Posterior korteks epilepsileri (PKE), oksipital, parietal veya temporal lobun oksipital sınırından köken alan nöbetler ile karakterizedir. Nadir gözlenen bu nöbet tipinin klinik özelliklerinin değerlendirilmesinde hasta serilerinin analiz edilerek literatüre kazandırılması oldukça önemlidir. Çalışmamızda PKE’ye sahip olgular retrospektif olarak incelenerek hastaların bilişsel işlevleri değerlendirilmiştir ve elde edilen sonuçlar temporal lob epilepsi ile kıyaslanmıştır
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmaya Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı’nda tedavi gören epilepsi hastaları arasından retrospektif olarak taranan ve ‘çalışmaya dahil edilme kriterleri’ni dolduran hastalar dahil edilmiştir. Tanımlanan bulguların sonucunda lokalizasyonun posterior veya temporal loba yapılabildiği olgular çalışmaya dahil edilerek iki ayrı çalışma grubu oluşturulmuştur: Grup-1 Posterior korteks hastaları, Grup-2 Temporal korteks hastaları. Herhangi bir nörolojik ya da psikiyatrik hastalığı bulunmayan bir kontrol grubu da oluşturulmuştur. Her 3 hasta grubuna ayrıntılı nörokognitif testler uygulanmıştır.
BULGULAR: Kontrol ile hasta gruplarının demografik verileri arasında anlamlı farklılık bulunmamaktadır. Çalışılan tüm parametrelerde Grup-1’e ait test sonuçları, kontrol grubundan daha düşük olarak tespit edilmiştir. Kontrol grubunu Grup-1 ve 2’den en iyi ayırt eden değişkenler ‘ROKŞT kopyalama’, ‘İz Sürme Testi A Formu’, ‘ÇYBT ve CSÖT gecikmeli hatırlama’ puanları olarak saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bulgularımız hem posterior epilepsilerin hem de TLE’nin görsel yapılandırma, verbal beceriler ve yürütücü işlevlerdeki bozulma ile ilişkili olduğunu düşündürmektedir. Ortaya çıkan bu sonuçlardan görsel yapılandırmada bozulma PKE’de beklenen bir sonuçken; verbal beceriler ve yürütücü işlevlerdeki bozulma, tipik olarak fronto-temporal bölgelerce kontrol edildiği için PKE olgularında beklenmeyen bir sonuç olarak değerlendirilmiştir. Hastaların geniş kapsamlı bilişsel değerlendirme ile takibinin yararlı olacağı düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Bilişsel işlevler, oksipital epilepsi; posterior korteks epilepsi.


Şakir Delil, Serra Sandor, Bengi Gül Türk, Selin Yağcı, Zeynep Ece Kaya Güleç, Seher Naz Yeni. Posterior Korteksten Kaynaklanan Epilepsi Nöbetleri Olan Hastaların Bilişsel İşlevlerinin Değerlendirilmesi. Epilepsi. 2021; 27(4): 232-238

Sorumlu Yazar: Şakir Delil, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale