ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Probiyotik Tüketiminin Absans Nöbetler Üzerine Etkisi [Epilepsi]
Epilepsi. 2017; 23(2): 51-56 | DOI: 10.14744/epilepsi.2017.59389  

Probiyotik Tüketiminin Absans Nöbetler Üzerine Etkisi

Serdar Akkol1, Mehmet Can Doğan2, Duygu Esenkar2, Handan Doğan2, Tuğba Karamahmutoğlu3, Filiz Onat3
1İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
2Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi, İstanbul, Türkiye
3Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Probiyotikler, insan sağlığına yararlı ve bağırsak mikroflorasında yaşayan canlı organizmalardır. Çocukluk çağı absans epilepsisinin iki adet iyi tanımlanmış modeli mevcuttur: Genetic absence epilepsy rats from strasbourg (GAERS: Strasbourg’dan genetik absans epilepsi sıçanları) ve Wistar Albino Glaxo from Rijswijk (WAG/Rij: Rijswijk’den Wistar Albino Glaxo). Bugüne kadar, probiyotiklerin absans epilepsisi üzerine etkileriyle ilgili klinik veya deneysel bir çalışma yapılmamıştır. Bu çalışmada, absans epilepsisinin sıçan modeli olan GAERS üzerinde probiyotiklerin absans nöbetleri üzerine etkileri incelendi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Absans epilepsi modeli GAERS sıçanlar, probiyotiklerin etkilerini gözlemlemek için kullanıldı. Dokuz erkek sıçan iki gruba (Probiyotik ve Deney) ayrıldı. Su ve besine limitsiz ulaşımları sağlandı. Deney grubu bir ay süreyle ticari olarak satılan probiyotik ürününü içeren su ile beslendi. Sonrasında elektroensefalografi (EEG) kaydı için stereotaktik cerrahi ile kortikal kayıt elektrotları implante edildi. Elektroensefalografi kayıtları nöbetlerin kümülatif süresi ve sayısı açısından karşılaştırıldı.
BULGULAR: Probiyotik ve standart beslenen grupların diken-ve-dalga deşarjlarının analizi, iki grup arasında kümülatif süre ve sayı açısından bir fark göstermedi (p>0.05). Diğer taraftan su tüketimi probiyotik ile beslenen grupta daha fazla oldu (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmada, bir aylık probiyotik tüketiminin GAERS modelinde gözlenen diken-ve-dalga deşarjları üzerine etkisi olmadığı gösterildi. Bu çalışma, absans epilepsisi ve probiyotikler arasındaki olası ilişkiyi göstermeyi hedefleyen ilk araştırma olup daha ileri çalışmalara-yaklaşımlara ihtiyaç bulunduğunu işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı absans epilepsisi, genetic absence epilepsy rats from strasbourg, probiyotik, sıçan.


Effects of Probiotic Consumption on Absence Seizures

Serdar Akkol1, Mehmet Can Doğan2, Duygu Esenkar2, Handan Doğan2, Tuğba Karamahmutoğlu3, Filiz Onat3
1Year 5 Student, İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
2Department of Biology, Beşiktaş Kabataş High School, İstanbul, Turkey
3Department of Pharmacology and Clinical Pharmacology, Marmara University, Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Probiotics are microorganisms of intestinal microflora that are beneficial for human health. Childhood absence epilepsy has 2 validated rat models: Genetic Absence Epilepsy Rats from Strasbourg (GAERS) and Wistar Albino Glaxo from Rijswijk (WAG/Rij). To date, there have been no clinical or experimental studies of the effects of probiotics on absence epilepsy. The present study was an investigation of the effects of probiotics on absence seizures in the GAERS rat model.
METHODS: GAERS were used to examine the effects of probiotics. Nine male GAERS were assigned to 1 of 2 groups (probiotic or control). The animals had free access to food and water. Commercially available probiotic product was provided in drinking water to probiotic group for 1 month. Surface electrodes were then implanted for electroencephalogram (EEG) recordings. Two aspects of EEG recordings were compared: cumulative duration and cumulative number of absence seizures.
RESULTS: Analysis of spike-and-wave discharges between the 2 groups showed no significant difference in either cumulative duration or number (p>0.05). Additionally, it was observed that probiotic group consumed more water than control group (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Results indicated that probiotic consumption had no effect on duration or number of spike-and-wave discharges of GAERS after 1-month feeding period. This is the first investigation in the literature addressing interactions between probiotics and absence epilepsy, and further research is needed.

Keywords: Childhood absence epilepsy, Genetic Absence Epilepsy Rats from Strasbourg, probiotics, rat.


Serdar Akkol, Mehmet Can Doğan, Duygu Esenkar, Handan Doğan, Tuğba Karamahmutoğlu, Filiz Onat. Effects of Probiotic Consumption on Absence Seizures. Epilepsi. 2017; 23(2): 51-56

Sorumlu Yazar: Filiz Onat, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale