ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 4       Yıl: 2021

TEMPORAL LOB EPİLEPSİSİNDE MEZİAL TEMPORAL SKLEROZUN MR İLE SEGMENTASYON ANALİZİ [Epilepsi]
Epilepsi. 1996; 2(3): 134-138

TEMPORAL LOB EPİLEPSİSİNDE MEZİAL TEMPORAL SKLEROZUN MR İLE SEGMENTASYON ANALİZİ

Edward FAUGHT1, Erhan BİLİR1, Frank GILLIAM1, Lorie BLACK1, Richard MORAWETZ1, Ruben KUZNIECKY1
UAB Epilepsy Center, Departments of Neurology

Mezial temporal sklerozu (MTS) histolojik olarak kanıtlanmış temporal lobektomi yapılan 50 hastanın mezial temporal yapılarında, kranyal magnetik rezonans görüntüleme (MR) yardımıyla segment analizi yapıldı. Bu popülasyonda mezial temporal atrofi dağılımı, kliniği bilmeyen uzman kişiler tarafından daha önceden belirlenen kalitatif tanı kriterleri kullanılarak çalışılmış ve sonuçların atipik çocukluk çağı febril konvülziyon (FK) öyküsüyle ilişkisi araştırılmıştır. Tüm hastalarda hipokampus gövde atrofisi mevcuttu; fakat sıklıkla hipokampus baş ve kuyruk kısmı atrofisi ile birlikte bulunmaktaydı. Hastaların %24'ünde amigdala atrofisi ve %20'sinde diffüz hipokampus atrofisi saptandı. Beş hastada (%10) fokal izole segmental hipokampus gövde atrofisi vardı. Korelatif analizde FK hikayesi ve segmental veya diffüz mezial temporal atrofi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki ortaya çıkmamıştır. Bu bilgiler MTS'de mezial temporal atrofi formlarının değişken olduğunu ve az sayıda hastada sınırlı fokal atrofi olabileceğini göstermektedir. Febril konvülziyon ile MTS arasındaki ilişki bilinmesine rağmen, FK ile atrofinin spesifik formları arasında önemli bir korelasyon bulunmaması, MTS'de mezial temporal atrofinin oluşmasında çok sayıda mekanizmanın rol oynadığını düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: MR, SEGMENTASYON, MEZİAL TEMPORAL ATROFİ


MRI SEGMENTATION ANALYSIS OF MESIAL TEMPORAL SCLEROSIS IN TEMPORAL LOBE EPILEPSY

Edward FAUGHT1, Erhan BİLİR1, Frank GILLIAM1, Lorie BLACK1, Richard MORAWETZ1, Ruben KUZNIECKY1
UAB Epilepsy Center, Departments of Neurology

We used cranial MRI-guided imaging segmentation analysis of mesial temporal structures in 50 consecutive temporal lobectomy patients with histologically confirmed mesial temporal sclerosis (MTS). The distribution of mesial temporal atrophy in this population was assessed by blinded expert observers usine qualitative diagnostic criteria validated previously and the results were correlated with a history of atypical childhood febrile convulsions (FC). Hippocampal body atrophy was present in all patients, often associated with hippocampal head or tail atrophy. Amygdala atrophy and diffuse hippocampal atrophy were detected in 24% and 20% or patients, respectively. Five patients (10%) had focal isolated .segmental hippocampal body atrophy. Correlative analysis revealed no statistically significant association between a history of FC and the presence of segmental or diffuse mesial temporal atrophy. These data show that the patterns of mesial temporal atrophy in MTS are variable and that a small number of patients may demonstrate restricted focal atrophy. Despite the known association between FC and MTS, no significant correlation was found between FC and the specific patterns of atrophy, suggesting that multiple mechanisms play a role in the development of mesial temporal atrophy in MTS.

Keywords: MRI, SEGMENTATION, MESIAL TEMPORAL ATROPHY


Edward FAUGHT, Erhan BİLİR, Frank GILLIAM, Lorie BLACK, Richard MORAWETZ, Ruben KUZNIECKY. MRI SEGMENTATION ANALYSIS OF MESIAL TEMPORAL SCLEROSIS IN TEMPORAL LOBE EPILEPSY. Epilepsi. 1996; 2(3): 134-138


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale