ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 4       Yıl: 2021

Yavru Sıçanlarda Lamotrijin ve Valproatın Davranış ve Pentilentetrazol ile Oluşturulan Nöbetler Üzerine Etkileri [Epilepsi]
Epilepsi. 2018; 24(3): 120-126 | DOI: 10.14744/epilepsi.2018.55477  

Yavru Sıçanlarda Lamotrijin ve Valproatın Davranış ve Pentilentetrazol ile Oluşturulan Nöbetler Üzerine Etkileri

Mehmet Fatih Göl1, Füsun Ferda Erdoğan1, Ayşegül Küçük2, Asuman Gölgeli3
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Bölümü, Kayseri, Türkiye
2Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Bölümü, Kütahya, Türkiye
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Bölümü, Kayseri, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Epilepsi hastaları özelliklede çocuklar davranış bozukluklarına daha yatkındır. Epilepsi ile ilişkili faktörler, psikososyal problemler, tedavi yan etkileri bu tür bozuklukları daha da kötüleştirebilir. Bu çalışmada, yavru sıçanlarda (21 günlük erkek) lamotrijin ve valproatın pentilentetrazol (PTZ) ile indüklenen nöbetler ve davranış üzerine etkisi araştırıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yirmi bir günlük 3 grup wistar albino sıçan çalışmaya alındı. Bir ay boyunca valproat grubuna (n=13) 400 mg/kg/gün oral sodyum valproat, lamotrijin grubuna (n=14) 10 mg/kg/gün oral lamotrijin, ve kontrol grubuna (n=14) oral serum fizyolojik uygulandı. Bir ay sonra sıçanların davranış özellikleri açık alan testi ile karşılaştırıdı ve tüm sıçanlara 100 mg/kg PTZ intraperitoneal (ip) enjekte edilerek bu iki ilacın nöbet üzerine etkileri değerlendirildi.
BULGULAR: Açık alan testinde valproat ve lamotrijin alan sıçanların kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede emosyonel davranış özellikleri gösterdiği saptandı. Valproat alan grup ile kontrol grubu arasında nöbet özellikleri ve nöbet süresi açısından fark saptanamazken lamotirijin alan grupta jeneralize tonik-klonik nöbetlerin tonik fazının belirgin şekilde inhibe olduğu ve lamotrijin grubunda nöbet sırasında hayatta kalma süresinin anlamlı derecede diğer iki gruptan daha uzun olduğu saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma yavru sıçanlarda valproat ve lamaotrijinin epilepsiden bağımsız olarak anksiyeteye yol açtığını ve ayrıca lamotrijinin valproattan farklı olarak PTZ ile oluşturulan jeneralize nöbetlerin tonik fazını önlediğini ve sıçanların hayatta kalım süresini uzattığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Anksiyete, davranış; lamotrijin; pentilenetetrazol ile uyarılan epilepsi; sıçan; valproat.


Comparison of the Effects of Lamotrigine and Valproate on the Pentylenetetrazole-Induced Seizures and Behaviour of Immature Rats

Mehmet Fatih Göl1, Füsun Ferda Erdoğan1, Ayşegül Küçük2, Asuman Gölgeli3
1Department of Neurology, Erciyes University Faculty of Medicine, Kayseri, Turkey
2Department of Physiology, Dumlupınar University Faculty of Medicine, Kütahya, Turkey
3Department of Physiology, Erciyes University Faculty of Medicine, Kayseri, Turkey

INTRODUCTION: Epileptics, especially children, are more prone to behavioural deficits. Epilepsy related factors, psychosocial problems, treatment side effects may aggravate such deficits. We investigated the effects of lamotrigine and valproate on the behaviour, and pentylenetetrazol (PTZ)-induced seizures on immature rats (21-day-old male).
METHODS: Three groups 21 day old wistar albino rats were included in this study. In valproate group (n=13), valproate was administered 400 mg/kg/day orally, in lamotrigine group (n=14) lamotrigine was administired 10 mg/kg/day orally, and in control group (n=14) was taken salin orally. All drugs were administered regularly during one month. The behavioral changes of the rats were evaluated by open field test after one month and 100 mg/kg intraperitoneal PTZ were used for induce the seizures. After injection of the PTZ the seizures were evaluated in three groups.
RESULTS: Valproate and lamotrigine groups have more emotional activity than the control group. The valproate and the control groups were no different in terms of seizure types and durations. In lamotrigine group, the tonic phase of generalized tonic-clonic seizures did not appear, and the survival during seizures were significantly longer.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, demonstrate that valproate and lamotrigine cause anxiety reactions in immature rats and lamotrigine causes longer survival and eliminates the tonic phase of PTZ-induced generalized tonic-clonic seizures.

Keywords: Anxiety, behaviour; lamotrigine; pentylenetetrazol induced epilepsy; rat; valproate.


Mehmet Fatih Göl, Füsun Ferda Erdoğan, Ayşegül Küçük, Asuman Gölgeli. Comparison of the Effects of Lamotrigine and Valproate on the Pentylenetetrazole-Induced Seizures and Behaviour of Immature Rats. Epilepsi. 2018; 24(3): 120-126

Sorumlu Yazar: Mehmet Fatih Göl, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale