ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

TEMPORAL LOB DIŞI PARSİYEL EPİLEPSİDE SPECT [Epilepsi]
Epilepsi. 1995; 1(1): 17-22

TEMPORAL LOB DIŞI PARSİYEL EPİLEPSİDE SPECT

Ahmet ÇALIŞKAN1, Ayşe MUDUN1, Ayşen GÖKYİĞİT1, Betül BAYKAN-KURT1, Seher ÜNAL1, Sema CANTEZ1
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Önceki çalışmalarda SPECT çoğunlukla tedaviye dirençli, epilepsi cerrahisi açısından değerlendirilen temporal lob epilepsisi olgularında kullanılmıştır. Temporal lob dışı parsiyel epilepside ise kısıtlı sayıda SPECT çalışması bulunmaktadır. Bu çalışmada temporal lob dışı odaklardan kaynaklanan parsiyel epilepsisi olan 12 olgunun (8 frontal, 3 oksipital ve l parietal lob epilepsisi) Tc99m-HMPAO ile interiktal dönemde yapılan inceleme sonuçları; klinik, yüzeyel EEG ve MRG bulguları ile karşılaştırılmıştır. SPECT'teki hipoperfüzyon bölgesi ile klinik planda nöbetleri tetiklediği düşünülen korteks alanı arasında uyum oranı yüksek bulunmuştur (10/12), ancak bu gruptan 5 olguda hipoperfüzyon birden çok bölgede görülmüş, 3 olguda ise oldukça geniş bir alana ve özellikle de temporal bölgeye yaydım göstermiştir.Yüzeyel EEG ile odak gösterilebilen 6 olgunun 4 tanesinde, SPECT'te odakla uyumlu bölgede hipoperfüzyon dikkati çekmiştir, 2 olguda ise EEG'deki odakla ilişkisiz bir alan patolojik bulunmuştur. MRG ile fokal lezyon saptanan 7 olgunun birinde SPECT normal bulunmuş, 4 olguda uyumlu bölgede hipoperfüzyona rastlanmış, 2 olguda ise başka bölgeler patolojik kabul edilmiştir. Olgu sayımız henüz az olmakla birlikte; temporal dışı parsiyel epilepside interiktal SPECT incelemesinin yüksek oranda lokal hipoperfüzyon gösterdiği, diğer yöntemlerle bir ölçüde uyumlu bulunduğu sonucuna varılmıştır. Bu sonuçlar; doğrudan SPECT'e dayanak odak saptamanın, temporal lob epilepsisine benzer şekilde temporal dışı parsiyel epilepside de mümkün olmadığını, ancak bazı olgularda diğer yöntemleri tamamlayıcı bir teknik olarak SPECT'in kullanılabileceğini düşündürmüştür.

Anahtar Kelimeler: TEMPORAL DIŞI PARSİYEL EPİLEPSİ, SPECT, EPİLEPSİ


SPECT IN EXTRATEMPORAL PARTIAL EPILEPSY

Ahmet ÇALIŞKAN1, Ayşe MUDUN1, Ayşen GÖKYİĞİT1, Betül BAYKAN-KURT1, Seher ÜNAL1, Sema CANTEZ1
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji AD

In previous studies, SPECT has been employed mainly in patients with refractory temporal lobe epilepsy, considered far epilepsy surgery. There is limited data in extratemporal partial epilepsy. In the present study 12 epileptic patients with partial seizures originating from extratemporal foci (8 frontal, 3 occipital and 1 with parietal lobe focus) underwent SPECT investigations with Tc99m-HMPAO and the results were compared with clinical, surface EEG and MRI data. The concordance between the region of hypoperfusion in SPECT and the area of cortex, presumed clinically to trigger seizures, was found to be high (10/12), but 5 of them displayed multifocal reductions in rCBF. In 3 other patients the hypoperfused region was far more extensive, spreading mainly to the temporal lobe. Of the 6 patients with a demonstrable focus in surface EEG, 4 had hypoperfusion corresponding to the focus, but in 2 local hypoperfusion was observed in an entirely different area. In 7 cases MR imaging demonstrated focal lesions. SPECT showed local hypoperfusion compatible with the MRI lesion in 4 of these cases, whereas in 2 cases the abnormalities in MRI and SPECT were in different areas. In one case with abnormal MRI, SPECT scanning was considered normal. Despite our small sample size, we conclude that, in extratemporal epilepsy interictal SPECT showed a high rate of local hypoperfusion, which was to some extent compatible with the results of other investigations, and like in temporal lobe epilepsy, localization of the epileptic focus solely depending on SPECT was not possible. But SPECT can be used as a complementary technique in some cases.

Keywords: SPECT, EPILEPSY, EXTRATEMPORAL EPILEPSY


Ahmet ÇALIŞKAN, Ayşe MUDUN, Ayşen GÖKYİĞİT, Betül BAYKAN-KURT, Seher ÜNAL, Sema CANTEZ. SPECT IN EXTRATEMPORAL PARTIAL EPILEPSY. Epilepsi. 1995; 1(1): 17-22


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale