ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 4       Yıl: 2021

STROK SONRASI GELİŞEN EPİLEPSİ NÖBETLERİ İLE VASKÜLER OLAYIN İLİŞKİSİ [Epilepsi]
Epilepsi. 1995; 1(3): 117-122

STROK SONRASI GELİŞEN EPİLEPSİ NÖBETLERİ İLE VASKÜLER OLAYIN İLİŞKİSİ

Berna ONUK1, Cahit UĞUR1, Gazi ÖZDEMİR1, Hasan AKDEMİR1, Nevzat UZUNER1, Oğuz Osman ERDİNÇ1
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD, Eskişehir

Bu çalışmada, 364 hastada iskemik veya hemorajik strok sonrası gelişen epilepsi nöbeti sıklığı incelenmiştir. Bütün hastalara serebral bilgisayarlı tomografi (BT), gerekli görülenlere serebral manyetik rezonans (MR) ve serebral anjiografi uygulanmıştır. Beyin tümörleri, konamamış anevrizma veya arteriovenöz malformasyon, sinüs trombozları ve önceden epilepsi öyküsü olan hastalar çalışmaya alınmamışlardır. 364 hastanın 46'sında (% 12.64) epilepsi nöbeti görülmüştür. 24 hastada (% 9.4) iskemik strok, 22'sinde (% 20) hemorajik strok mevcuttu. 25 hastada epilepsi nöbeti erken, 21 tanesinde geç başlangıçlı idi. iskemik strok'lu hastalarda, kortikal yerleşimli lezyonlarda epilepsi nöbeti gelişme sıklığı subkortikal ve diğer yerleşimli lezyonlardaki epilepsi nöbeti gelişme sıklığına göre anlamlı derecede fazla bulunmuştur. Hemorajik strok'lu hastalarda epilepsi nöbeti sıklığı, erken epilepsi nöbeti sıklığı, subkortikal yerleşimli lezyon, arteriyel hipertansiyonun varlığı ve eski serebrovasküler olay öyküsünün bulunması aynı özellikteki iskemik strok'lu hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Yaş, cins ve epilepsi nöbeti tipi açısından hemorajik ve iskemik strok arasında istatistiksel anlamlılık bulunmamıştır, istatistiksel yöntem olarak Khi kare, düzeltilmiş (Yates) khi kare ve Fisher tam olasılık testleri kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: STROK, EPİLEPSİ


THE RELATIONSHIP OF EPILEPTIC SEIZURES TO THE VASCULAR LESION IN PATIENTS WITH STROKE

Berna ONUK1, Cahit UĞUR1, Gazi ÖZDEMİR1, Hasan AKDEMİR1, Nevzat UZUNER1, Oğuz Osman ERDİNÇ1
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD, Eskişehir

We evaluated the frequency of epileptic seizures in 364 patients with ischemic or hemorrhagic stroke. Cerebral CT was performed on all patients and cerebral MR and cerebral angiography when necessary. Patients with brain tumor, non; bleeding aneurysms and arteriovenous malformations, sinus thromboses, and with epilepsy prior to stroke were not included. Fourty-six of our 364 patients (12.64 %) had at least one epileptic seizure. Twenty-four patients (9.4 %) with epileptic seizures had ischemic stroke, and 22 (20 %) had hemorrhagic stroke. Twenty-five patients had early onset seizures, while 21 had late onset. The incidence of epileptic seizures in patients with cortical ischemic lesions was found significantly higher than the ones with subcortical lesions or ischemia in other sites. In patients with ischemic strokes seizure frequency and early onset of seizures were significantly lower when compared with hemorrhagic stroke. Furthermore the presence of early-onset epileptic seizures, the incidence of epiteptic seizures, subcortical localization of vascular lesions, associated arterial hypertension and vascular accidents in the past were features significantly more frequent in patients with the latter condition. Age, sex and type of the epileptic seizure showed no significant difference between ischemic and hemorrhagic stroke patients. Chi square. Fisher exact test and Yates chi square test were used for statistical analyses.

Keywords: STROKE, EPILEPSY


Berna ONUK, Cahit UĞUR, Gazi ÖZDEMİR, Hasan AKDEMİR, Nevzat UZUNER, Oğuz Osman ERDİNÇ. THE RELATIONSHIP OF EPILEPTIC SEIZURES TO THE VASCULAR LESION IN PATIENTS WITH STROKE. Epilepsi. 1995; 1(3): 117-122


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale