ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 26      Sayı : 3       Yıl: 2020

Saçlı Deri Elektroansefalografisi Yazımı ve Raporlanması [Epilepsi]
Epilepsi. Baskıdaki Makaleler: JTES-54366 | DOI: 10.14744/epilepsi.2020.54366  

Saçlı Deri Elektroansefalografisi Yazımı ve Raporlanması

Onur Yıldız1, Başak Yılmaz Öz2, Seher Naz Yeni2
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Samsun, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Elektroanfsefalografi epilepside yer alan elektrofizyolojik süreçlerin yanı sıra merkezi sinir sisteminin diğer bazı işlev bozukluklarının analizi için altın standarttır. Öncelikle, kaydı doğru bir şekilde yorumlayabilmek için normal EEG unsurlarını açıkça akılda tutmak gerekir. Klinik ve araştırma amaçlı yararlı bilgiler üretmeye yardımcı olması için, raporlamada standart terminoloji ve düzenli bir yaklaşım izlenmesi önerilir. EEG raporu,yönlendiren hekim tarafından yöneltilen sorular ışığında klinik bir yorum verir ve klinisyenin beklentilerini karşılamalıdır. EEG'nin terminolojisi, EEG'de uzman olmayan diğer doktorlar tarafından anlaşılabilir olmalıdır. Bu derlemenin amacı yetişkin rutin saçlı deri EEG sonuçlarını raporlamak için standart bir format sağlamaktır.

Anahtar Kelimeler: Saçlı deri, elektroansefalografi, raporlama


Writing and Reporting of Scalp Electroencephalography

Onur Yıldız1, Başak Yılmaz Öz2, Seher Naz Yeni2
1Department of Neurology, Ondokuz Mayis University, Faculty Of Medicine, Samsun, Turkey
2Department of Neurology, Istanbul University-Cerrahpasa, Faculty Of Medicine, Istanbul, Turkey

Electroencephalography is the gold standard for analyzing electrophysiological processes involved in epilepsy but also in several other dysfunctions of the central nervous system. First of all, in order to interpret the record properly, one must have clearly in mind the elements of a normal EEG. To assist in producing useful information for clinical and research purposes, standardized terminology and following an orderly approach to EEG reporting is recommended. The EEG report gives a clinical interpretation in light of the diagnosis and must meet the expectations of the clinician. The terminology of the EEG should be understandable to other physicians not specialized in EEG. The purpose of this review is to provide a standardized format for reporting the results of adult routine scalp EEG.

Keywords: Scalp, electroencephalography, reporting
Sorumlu Yazar: Onur Yıldız, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2020 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale