ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

KEDİDE AMİGDALOİD KİNDLİNG EPİLEPSİ NÖBETLERİNE PİRASETAMİN ETKİSİ [Epilepsi]
Epilepsi. 1995; 1(1): 32-34

KEDİDE AMİGDALOİD KİNDLİNG EPİLEPSİ NÖBETLERİNE PİRASETAMİN ETKİSİ

Esat EŞKAZAN1, Saadet Tekinşen ASLAN1, Ümit SAYIN1
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Farmakoloji AD

Bu çalışmada pirasetamın kindling epilepsi nöbetlerinin oluşma sürecine etkisi araştırılmıştır. Çalışmada 2300-4000 gr ağırlığında her iki cinsten seçilmiş genç erişkin kediler kullanıldı. Kedilerde pentobarbital anestezisi altında steriotaksik olarak iki taraflı, lateral amigdaloid nükleuslara bipolar kaydedici ve stimülasyon elektrotları ile somatomotor ve vizüel kortekslere uygun kaydedici elektrotlar yerleştirildi. Ameliyattan 7, 10 günlük bir derlenme dönemi geçtikten sonra, 3'ü kontrol, 3'ü pirasetam uygulanan kedilere her gün belli saatte ve aynı amigdaloid nükleusa, Wada ve Seto'nun tanımladığı yönteme göre stimülasyon yapıldı. Kedilerin stimülasyon öncesi ve sonrası poligrafik kayıtları alındı ve davranışları izlendi. Pirasetam uygulanan kedilere drog 200 mg/kg/günde i.p. verildikten 1.5 saat sonra amigdaloid stimülasyon yapıldı. Stimülasyonlara devam sırasında ortaya çıkan epileptik gösteriler, uyarıyla aynı yüz yarısındaki klonilerden jeneralize tonik-klonik nöbete kadar 6 basamakta gelişen bir derecelendirme ile değerlendirildi. Her iki grupta nöbetin zamandaki gelişme hızında, şiddetinde ve bioelektriksel gösterilerde anlamlı bir fark saptanamadı ve 6. basamağa, bütün hayvanlarda IS-38 stimülasyon sonunda ulaşıldı.

Anahtar Kelimeler: AMİGDALOİD KİNDLİNG,EPİLEPSİ NÖBETİ, PİRASETAM, KEDİ


THE EFFECT OF PIRACETAM ON THE AMYGDALOID KINDLING SEIZURES IN THE CAT

Esat EŞKAZAN1, Saadet Tekinşen ASLAN1, Ümit SAYIN1
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Farmakoloji AD

In this research, the effect of piracetam on the development of kindling seizures has been studied. In the experiment group adult cats of both sexes weighing about 2300-400 gr, were used. Under the phentobarbitone anesthesia bilateral recording and stimulating electrodes into the amygdaloid nuclei and proper recording electrodes into the somatomotor and visual cortexes were stereotaxically implanted in those cats. After a period of recovery for postoperative 7-10 days the cats, three of which were used as the control and the three of which were used as the piracetam group, were stimulated according 1.O the method described by Wada and Sado at definite daytimes and at the same amygdaloid nucleus. Before and after the stimulation, the poligraphic EEC's of the cats were recorded and the behaviours were observed. In the piracetam group, 1.5 hrs after the administration of pirasetam (200 mg/kg/day) amygdaloid stimulation was committed. Epileptic manifestations observed during the stimulations were classified into the stages differing from the clonus of the ipsilateral face muscles to generalized tonic clonic convulsions. There were no differences in the development and the intensity of the seizures and the bioelectrical parameters in these two groups and in all animals the 6th stage was achieved after 13-38 stimulations.

Keywords: AMYGDALOID KINDLING, SEIZURES, PIRACETAM, CAT


Esat EŞKAZAN, Saadet Tekinşen ASLAN, Ümit SAYIN. THE EFFECT OF PIRACETAM ON THE AMYGDALOID KINDLING SEIZURES IN THE CAT. Epilepsi. 1995; 1(1): 32-34


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale