ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

SUBKLİNİK EEG DEŞARJLARININ BİLİŞSEL ETKİLERİ: TEDAVİ İÇİN BİR GÖSTERGEMİ? [Epilepsi]
Epilepsi. 1995; 1(1): 10-11

SUBKLİNİK EEG DEŞARJLARININ BİLİŞSEL ETKİLERİ: TEDAVİ İÇİN BİR GÖSTERGEMİ?

C D BİNNİE1
Maudsley Hospital, London UK

Epileptik hastalarda video-EEG çekimi ile senkron olarak yapılan nöropsikolojik değerlendirmelerde özellikle sürekli dikkatin gerektirdiği bazı testlerde klinik nöbetin eşlik etmediği bazı subklinik EEG deşarjlarına bağlı olarak geçici bilişsel bozulmalar saptanmıştır. Bunların epileptik çocuğun günlük psikososyal performansındaki etkileri tümüyle bilinmese de, anti-epileptik tedavi ile bu deşarjların bastırılmasının nöropsikolojik tabloda genel bir iyilik yaratması beklenir. Bu iyiliklerin neler olduğu ve hangi hastalarda ne tip bir ilaç uygulamasının gerektiğini saptamak için daha fazla çalışma yapılmasına gerek vardır.

Anahtar Kelimeler: EPİLEPSİ, EEG, GEÇİCİ BİLİŞSEL BOZULMA


COGNITIVE EFFECTS OF SUB-CLINICAL EEG DISCHARGES: AN INDICATION FOR TREATMENT

C D BİNNİE1
Maudsley Hospital, London UK

Under conditions of intensive EEG monitoring during a continuous performance test, it was shown that transient cognitive impairment occurs in association with subclinical EEG discharges in the epileptic patients. Though the cumulative effect of such impairment on the overall cognitive function is still uncertain, it seems likely to improve cognition in some epileptic patients with subclinical EEG discharges by administering anti-epileptic drugs. Further studies are needed to ascertain the beneficial effects of medication in epileptic patients without clinical seizures but subclinical EEG discharges.

Keywords: EPILEPSY, EEG, TRANSIENT COGNITIVE IMPAIRMENT


C D BİNNİE. COGNITIVE EFFECTS OF SUB-CLINICAL EEG DISCHARGES: AN INDICATION FOR TREATMENT. Epilepsi. 1995; 1(1): 10-11


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale