ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Üç Olguda Yavaş Dalga Uykusu Sırasında Elektriksel Status Epileptikus [Epilepsi]
Epilepsi. 2003; 9(2): 77-82

Üç Olguda Yavaş Dalga Uykusu Sırasında Elektriksel Status Epileptikus

Esra Erdemsel ACAREL1, Günay GÜL1, Işıl Kalyoncu ASLAN1, Cahit KESKİNKILIÇ1, Nalan Kayrak ERTAŞ1, Dursun KIRBAŞ1
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 3. Nöroloji Kliniği

Yavaş dalga uykusunda elektriksel status epileptikus (ESES), epileptik hastalıkla bağlantı lı ya da bundan bağımsız, yaşa bağlı ve kendini sınırlayan bir sendromdur. Özellikle dil işlevlerinde olmak üzere nöropsikolojik ve motor fonksiyonlarda gerilemeye ek olarak yavaş dalga uykusu sırasında EEG’de sürekli diken-dalga deşarjı izlenir.[1-3] Bu yazıda sunulan üç olguyla, davranış kusurları nın olduğu epilepsili çocuklarda uykuda EEG incelemesinin gerekliliği vurgulandı. OLGULAR Olgu 1– Dokuz yaşında, baskın olarak sağ elini kullanan erkek hasta, nöbetlerinde sıklaşma, son bir haftadır söylenenleri anlamama, aşırı hareketlilik ve sık dalma yakınmaları ile getirildi. Öyküsünden, jeneralize tonik-klonik nöbetlerin dört yaşında başladığı; sodyum valproat tedavisi ile dokuz aylık nöbetsiz dönemden sonra tedavinin kesilmesi ile nöbetlerin sıklaştığı öğrenildi. Özgeçmişinde, zor doğum öyküsü olduğu, sözcükleri dört yaşında söyle- Bu yazıda, klinik ve EEG bulgularına dayanarak yavaş dalga uykusunda elektriksel status epileptikus tanısı konan üç çocuk hasta sunuldu. İç hastada da başvuru sırasındaki davranış kusurları yanı sıra epilepsi veya febril konvulsiyon öyküsü vardı. Uyku EEG'lerinde sürekli diken-dalga de- şarjları izlendi. Hastaların tedavileri sodyum valproat ve kortikosteroid ile düzenlendi. Bir olguda tedaviye lamotrijin eklendi. Tüm olguların davranış kusurlarında düzelme görülürken, ek olarak iki olguda objektif olarak kognitif iyileşme saptandı. Davranış kusurları görülen epilepsili çocuklarda uykuda EEG incelemesinin gerekliliği vurgulandı.

Anahtar Kelimeler: Antikonvulsan/terapötik kullanım;çocuk; elektroensefalografi; uyku/fizyoloj; status epileptikus/fizyopatoloji/komplikasyon.


Electrical Status Epilepticus during Slow-Wave Sleep: A Report of Three Children

Esra Erdemsel ACAREL1, Günay GÜL1, Işıl Kalyoncu ASLAN1, Cahit KESKİNKILIÇ1, Nalan Kayrak ERTAŞ1, Dursun KIRBAŞ1
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 3. Nöroloji Kliniği

We present three children in whom a diagnosis of electrical status epilepticus during slow-wave sleep was drawn from clinical and EEG findings. All patients had neuropsychological and/or mental disturbances and a history of epileptic seizures or febrile convulsions. Sleep EEGs showed continuous spikeand- wave discharges. Treatment was designed with sodium valproate and a corticosteroid, with an addition of lamotrigine in one patient. Treatment resulted in behavioral improvement in three patients and cognitive improvement in two patients. The relevance of sleep EEG monitoring is emphasized in children presenting with behavioral manifestations.

Keywords: Anticonvulsants/therapeutic use; child; electroencephalography;electrophysiology; sleep/physiology;status epilepticus/physiopathology/complications


Esra Erdemsel ACAREL, Günay GÜL, Işıl Kalyoncu ASLAN, Cahit KESKİNKILIÇ, Nalan Kayrak ERTAŞ, Dursun KIRBAŞ. Electrical Status Epilepticus during Slow-Wave Sleep: A Report of Three Children. Epilepsi. 2003; 9(2): 77-82


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale