ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Nadir bir nöbet nedeni olarak normotansif postpartum posterior reversible ensefalopati sendromu (PRES): İki olgu sunumu [Epilepsi]
Epilepsi. Baskıdaki Makaleler: JTES-48378 | DOI: 10.14744/epilepsi.2021.48378  

Nadir bir nöbet nedeni olarak normotansif postpartum posterior reversible ensefalopati sendromu (PRES): İki olgu sunumu

Umit Zanapalioglu1, Ozge Yagcıoglu Yassa2, Yasemin Karakaptan Ataman1, Murat Yassa3, Ozdem Erturk Cetin1
1Sancaktepe Şehit Prof.Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
2Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Göztepe Medical Park Hastanesi Nöroloji Kliniği
3Sancaktepe Şehit Prof.dr. Ilhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği

Posterior reversibl ensefalopati sendromu (PRES) başağrısı, görme bozuklukları, nöbet ve bilinç değişikliği gibi çeşitli nörolojik bulgular ve posterior serebral bölgelerde ödemin izlendiği görüntüleme bulguları ile karakterize bir sendromdur. Klinik ve radyolojik bulgular sıklıkla geri dönüşümlüdür. Etiyolojisinde hipertansiyon, sitotoksik ilaçlar, otoimmün hastalıklar yer alabilmektedir. Postpartum dönemde sıklıkla eklampsi ve yüksek kan basıncı zemininde gelişmektedir. Bu yazıda gebelik ve postpartum dönemde normal kan basıncı değerleri ile gelişen, nöbet ile karakterize iki PRES olgusu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: postpartum PRES, preeklampsi, eklampsi, nöbet


Postpartum normotensive reversible encephalopathy syndrome (PRES) as an uncommon seizure etiology: two case reports

Umit Zanapalioglu1, Ozge Yagcıoglu Yassa2, Yasemin Karakaptan Ataman1, Murat Yassa3, Ozdem Erturk Cetin1
1Sancaktepe Sehit Prof. Dr. İlhan Varank Training and Research Hospital Neurology Department
2Bahçesehir University Medical Faculty Göztepe Medical Park Hospital Neurology Department
3Sancaktepe Sehit Prof. Dr. Ilhan Varank Training And Research Hospital Obstetrics And Gynecology Department

Posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES) is characterized with several neurological symptoms like headache, visual disturbances, seizures and altered consciousness, radiological findings with oedema at posterior regions of brain and reversibility of clinical and radiological findings. Hypertension, cytotoxic drugs and autoimmune diseases are involved in the etiology. At postpartum period it usually occurs at the background of eclampsia and high blood pressure levels. In this paper we report two PRES cases presenting with seizures who had normal blood pressure during pregnancy and postpartum period.

Keywords: postpartum PRES, preeclampsia, eclampsia, seizures
Sorumlu Yazar: Umit Zanapalioglu, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale