ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 26      Sayı : 3       Yıl: 2020

Antiepileptik ilaç seçiminde fokal ya da jeneralize epilepsi sınıflandırması ve EEG bulgularının rolü [Epilepsi]
Epilepsi. 2015; 21(2): 65-75 | DOI: 10.5505/epilepsi.2015.46036  

Antiepileptik ilaç seçiminde fokal ya da jeneralize epilepsi sınıflandırması ve EEG bulgularının rolü

Seher Naz Yeni
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

AMAÇ: Fokal interiktal EEG bulgularının idiyopatik epilepsilerdeki varlığı sıklıkla vurgulanmıştır. Nöbet artışına neden olabileceği için jeneralize epilepsili hastalarda karbamazepin benzeri dar spektrumlu ilaçlardan kaçınmak gerekir. Ancak bir de bu durumun tersi söz konusudur. Bazı epilepsi hastaları EEG bulguları jeneralize diken dalga deşarjları içerse de karbamazepine dramatik olarak yanıt vermektedirler.

YÖNTEMLER: Geriye dönük tarama ile EEG incelemelerinde jeneralize diken/multipl diken yavaş dalga boşalımları olan ve karbamazepin ve/veya okskarbazepine yanıt veren jeneralize tonik klonik nöbetli olgular değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Sekiz hastanın beşi erkektir. Yaş ortalamaları 27.87(19-42) olarak bulunmuştur. Nöbetlerin başlangıç yaşı yedi ile 15 yaş arasında değişmiştir. Hastaların hiç birisinde absans ya da miyoklonik nöbet tanımlanmadı. Hepsi bazı farklılıklar içerse de jeneralize tonik klonik nöbet geçirmekteydi. Tümünün interiktal EEG incelemelerinde jeneralize diken ve multipl diken yavaş dalga boşalımları gözlendi. Tüm hastalar en iyi karbamazepin ve/veya okskarbazepine yanıt verdiler.

SONUÇ: Epilepsileri fokal ve jeneralize olarak sınıflandırmak ve bu şekilde tedavi etmeye dayalı paradigmalar önümüzdeki yıllarda değişebilir.

Anahtar Kelimeler: fokal epilepsi, jeneralize epilepsi, diken yavaş dalga deşarjları, tedavi, karbamazepin


The role of focal versus generalized epilepsy classification and EEG features on antiepileptic drug choice

Seher Naz Yeni
University Of İstanbul Cerrahpaşa Medical School

OBJECTIVE: Focal interictal EEG features are frequently emphasized in idiopathic generalized epilepsies. To avoid seizure aggravation, drugs such as carbamazepine should not be used in this group of patients. However, there is a contrary situation; some epilepsy patients have a striking response to carbamazepine although EEG activity reveals generalized spike and wave discharges. Eight patients, presenting generalized spike and wave discharges on interictal EEG will be discussed on basis of their treatment response to carbamazepine.

METHODS: Patients presenting generalized spike and multiple spike and wave discharges on EEG and experiencing generalized tonic clonic seizures which respond to carbamazepine and/or oxcarbazepine were collected retrospectively.
RESULTS: Five out of eight patients were male. Mean age of the patients were 27.87(19-42). Onset age of epilepsy was between 7-15 ages. None of the eight patients describe absence and myoclonic seizures. All of them experience generalized convulsive seizures with some dissimilarities. Interictal EEG of all patients reveal generalized spike and multiple spike and wave discharges. All patients respond best to carbamazepine and/or oxcarbazepine.
CONCLUSION: The paradigm of classifying epilepsies as to focal and generalized and treat them accordingly may change in coming years.

Keywords: focal epilepsy, generalized epilepsy, spike and wave discharges, treatment, carbamazepine


Seher Naz Yeni. The role of focal versus generalized epilepsy classification and EEG features on antiepileptic drug choice. Epilepsi. 2015; 21(2): 65-75

Sorumlu Yazar: Seher Naz Yeni, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale