ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Epilepsi Tedavisinde Yeni Yönelimler [Epilepsi]
Epilepsi. 2003; 9(2): 91-102

Epilepsi Tedavisinde Yeni Yönelimler

İbrahim BORA1, Özlem TAKAPILIOĞLU1
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Beynin en sık görülen nörolojik hastalıkları ndan biri olan epilepsi nüfusun yaklaşık %0.8-1’ini etkilemektedir. Dünya üzerinde yaklaşı k 50 milyon kişinin epilepsi hastası olduu;[ 1] bunun da 40 milyonunun gelişmekte olan ülkelerde yaşadı ı tahmin edilmektedir. Tedavisi uygun yapılmayan ya da hiç tedavi görmeyen hasta oranının %60-90 arasında oldu u düşünülmektedir. Ayrıca, farmakolojik olarak iyileştirici tedavisi henüz bulunamayan bir hastalı ktır (Şekil 1). Epilepsi ve nöbetlerin patogenezini anlamada önemli ilerlemeler olmasına ra men, insan epilepsisinin hücresel temeli hala aydınlatılam a m ı ş t ı r. Epilepsinin temel mekanizmaları üzerine yapılan çalışmalar epileptogenez işleminde farklı mekanizmaların etkilendi ini göstermiştir. Epilepsiye neden olan çok sayıda mekanizma öne sürülmüştür (Şekil 2).[2] Spesifik bir etiyolojik yaklaşım olmaması ve patofizyolojik mekanizmaların tam anlaşı- lamaması nedeniyle, epilepside ilaç tedavisine yaklaşım, epilepsiye neden olan işlemin ortadan kaldırılmasından çok, kronik olarak antiepileptik ilaç (AEİ) (daha do rusu antikonvulsan) ile semptomların kontrolü ve nöbetlerin baskılanması şeklinde olmaktadır.[ 3 ] Bu durumun bir sonucu olarak, kullanılmakta olan A E İ ’ l e r, örne in bir kafa travmasını takiben ortaya çıkabilen epilepsi gelişimini önleyeme- Beynin en sık görülen nörolojik hastalıklarından biri olan epilepsinin patogenezinden sorumlu pek çok mekanizma öne sürülmektedir. Farmakolojik olarak iyileştirici tedavisi bulunmayan epilepsinin farmakoterapisinde son 10 yılda gözle görülür bir ilerleme gerçekleştiğini izliyoruz. Antiepileptik ilaç- lar dışında başka tedavi seçenekleri de kullanılmaya ve düşünülmeye başlanmıştır. Bu makalede epilepsi tedavisindeki yeni yaklaşımlar, ilgili yazın ışığında gözden geçirildi.

Anahtar Kelimeler: Antikonvulsan/farmakoloji/terapötik kullanım/yan etki; ilaç direnci; epilepsi/ilaç tedavisi


New Horizons in Epilepsy Treatment

İbrahim BORA1, Özlem TAKAPILIOĞLU1
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Epilepsy is one of the most common neurological disorders and many mechanisms have been suggested for its pathogenesis. Although it is pharmacologically regarded as an incurable disease, significant progreş has been made in its pharmacotherapy over the past decade. In this article, the current antiepileptic therapies are evaluated and concepts in the development of new antiepileptic drugs are reviewed in the light of the relevant literature.

Keywords: Anticonvulsants/pharmacology/therapeutic use/adverse effects; drug resistance; epilepsy/drug therapy.


İbrahim BORA, Özlem TAKAPILIOĞLU. New Horizons in Epilepsy Treatment. Epilepsi. 2003; 9(2): 91-102


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale