ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 4       Yıl: 2021

Epilepsi Hastalarının Yakınlarının Nöbet Sırasındaki Davranışları ve Bunun Epilepsi Hakkındaki Bilgileri ile İlişkisi [Epilepsi]
Epilepsi. 2021; 27(2): 96-101 | DOI: 10.14744/epilepsi.2020.43660  

Epilepsi Hastalarının Yakınlarının Nöbet Sırasındaki Davranışları ve Bunun Epilepsi Hakkındaki Bilgileri ile İlişkisi

Zerin Özaydın Aksun1, Aytaç Yiğit2
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Bölümü, Ankara, Türkiye
2Hisar Hastanesi, Nöroloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Epilepsi hastalarının yakınları, epileptik nöbet sırasında hastalarına yardım etme niyetiyle müdahale etme eğilimindedir. Genellikle tıbbi bir bilgiye dayanmayan bu davranışlar, fayda sağlamaktan çok hastaya zarar verebilir. Bu çalışma, epilepsi hastalarını ve yakınlarını bilgilendirmek için bir temel oluşturmak için nöbete müdahale davranışlarını araştırmayı amaçlamıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada, dahil olma kriterlerini karşılayan hasta yakınlarına tarafımızca düzenlenen bir anket uygulanmıştır.
BULGULAR: Katılımcıların 20’si kadın, 3’ü erkek olup ortalama yaş 42 idi. Olayın sara/epilepsi olduğunu düşünen 4 kişi vardı. Katılımcıların %47.8’i daha önce bir nöbet görmüş olduklarını belirtti. Yapılan işlemler hastaya veya çevreye müdahale olarak ayrıldığında, %52.2’si çevreye, %47.8’i hastaya müdahale etmeyi seçti. Katılımcıların yaklaşık yarısı ‘’epilepsi bir beyin hastalığıdır’’ dedi ve hiçbiri epilepsiyi büyü veya doğaüstü bir güç ile ilişkilendirmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bizim çalışmamız nöbet tanıklığına ilişkin sorulara dayandığından ‘’nöbet sırasında ne yaptınız’’ sorusuna yanıtlar arandı. Hasta yakınlarının yaklaşık yarısının (%47.8) hastasına müdahale etmeyi seçtiğini düşünürsek, yapılan müdahalelerin zarar verme potansiyeli olabileceği göz önüne alındığında toplumun bilgilendirilmesinin ne kadar önemli olduğu sonucu anlam kazanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, nöbet; nöbete müdahale.


Investigation of Behaviors of the Epilepsy Patients’ Relatives During Seizure and its Association with Their Knowledge Regarding Epilepsy

Zerin Özaydın Aksun1, Aytaç Yiğit2
1Department of Neurology, Ankara University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
2Department of Neurology, Hisar Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Relatives of epilepsy patients tend to intervene their patients during epileptic seizure with an intention to help them. Usually not based on a medical knowledge, these behaviors may harm the patient rather than providing benefit. This study aimed to investigate interventional behaviors to the seizure to build a base for informing epilepsy patients and their relatives.
METHODS: In this study, a questionnaire prepared by us was applied to the participants who met the inclusion criteria.
RESULTS: A total of 23 subjects, consisting of 20 females and three males, participated to the survey. Mean age of the participants was 42. There were four patients who thought the event to be epilepsy. The percentage of participants who declared that they observed a seizure before was 47.8%. When the interventions were grouped, it found that 52.2% of participants intervened to the surrounding, while 47.8% intervened to the patient. About half of the participants said “epilepsy is a brain disorder.” No participants associated epilepsy with magic or supernatural power.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As our study based on questionnaire about witnessing a seizure, we sought answers to the question of “what you did during the seizure.” Approximately half of the relatives of the patients (47.8%) chose to intervene in their patients; the conclusion that it is important to inform the society becomes meaningful when considering that the interventions may have the potential risk to their patients.

Keywords: Epilepsy, intervention of seizure; seizure.


Zerin Özaydın Aksun, Aytaç Yiğit. Investigation of Behaviors of the Epilepsy Patients’ Relatives During Seizure and its Association with Their Knowledge Regarding Epilepsy. Epilepsi. 2021; 27(2): 96-101

Sorumlu Yazar: Zerin Özaydın Aksun, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale