ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 4       Yıl: 2021

Voltaj Bağımlı Potasyum Kanal Antikorlu Bir Limbik Ensefalit Olgusu [Epilepsi]
Epilepsi. 2016; 22(Suppl. 1): 72-75 | DOI: 10.5505/epilepsi.2015.43265  

Voltaj Bağımlı Potasyum Kanal Antikorlu Bir Limbik Ensefalit Olgusu

Aylin Bican Demir1, Pınar Uzun1, Özlem Taşkapılıoğlu1, İbrahim Bora1, Erdem Tüzün2
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
2Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Limbik ensefalitin kardinal bulguları yakın bellek kaybı, epileptik nöbet ve davranış değişikliğidir. Ayrıca konfüzyon, irritabilite, depresyon, uyku problemleri, halüsinasyon ve psikoz görülebilir. Limbik ensefalit; metabolik hastalıklar, enfeksiyonlar, vaskülit, tümör gibi hastalıklarla karışabilir. Otoantikor çalışılması ayrıcı tanıda yardımcıdır. Yirmi yaşında olan hasta davranış değişikliği, bellek kaybı ve nöbet geçirme ile tarafımıza başvurmuştur. Hastanın mevcut bulguları, EEG, MR, serum ve BOS incelemeleri sonucunda hastada VGKC pozitif limbik ensefalit saptanmıştır. Tedavi sürecinde kaybedilen olgu literatür eşliğinde tartışılmıştır. Psikiyatrik bulguların ön planda olduğu hastalarda limbik ensefalit ayrıcı tanılar arasında yer almalıdır. Giderek saptanır hale gelen otoimmün ensefalitler ise bu grubun bir parçasıdır. Bu nedenle nöroimmünoloji laboratuvarı olarak son zamanlarda belirli merkezlerden destek alınıyor olması vakaların teşhisi açısından giderek önem kazanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Limbik ensefalit, nöbet; psikoz; voltaj bağımlı potasyum kanal antikor.


Voltage-Gated Potassium Channel Antibodies is a Sign of Limbic Encephalitis

Aylin Bican Demir1, Pınar Uzun1, Özlem Taşkapılıoğlu1, İbrahim Bora1, Erdem Tüzün2
1Uludag University Department Of Neurology
2Cerrahpasa University Department Of Neurology

The cardinal symptoms of limbic encephalitis are amnesia, epileptic seizure and behavioural change. In addition to them, confusion, irritability, depression, sleep problems, hallucination and psychosis can be seen as symptoms. Limbic encephalitis can be confused with metabolic diseases, infections, vasculitis and tumor. The study of autoantibody is helpful on differential diagnosis. The 20 year old patient applied us with the symptoms of behavioural change, amnesia and seizures. As a result of the examination of the available symptoms, EEG, MR, serum and CSF of the patient VGKV positive limbic encephalitis has been confirmed on the patient. The patient who has died on the process of treatment has been discussed in company with literature. For the patients whose pshyciatric symptoms are in the foreground, limbic encephalitis should take place among the differential diagnosis. The autoimmune encephalitis that are being more and more detectable are a part of this group. So, getting help from certain centers as neuroimmunology laboratory is becoming crucial in terms of diagnosis of cases.

Keywords: Limbic ensephalit, seizure; psikosis; voltage-gated potassium channel.


Aylin Bican Demir, Pınar Uzun, Özlem Taşkapılıoğlu, İbrahim Bora, Erdem Tüzün. Voltage-Gated Potassium Channel Antibodies is a Sign of Limbic Encephalitis. Epilepsi. 2016; 22(Suppl. 1): 72-75

Sorumlu Yazar: Aylin Bican Demir, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale