ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

MENTAL İŞLEVLERİN KOMPLEKS PARSİYEL VE SEKONDER JENERALİZE NÖBETLERİ OLAN HASTALARIN EEG KAYITLARINA ETKİLERİ [Epilepsi]
Epilepsi. 1995; 1(1): 28-31

MENTAL İŞLEVLERİN KOMPLEKS PARSİYEL VE SEKONDER JENERALİZE NÖBETLERİ OLAN HASTALARIN EEG KAYITLARINA ETKİLERİ

Dilek ATAKLI1, Dursun KIRBAŞ1, Lütfü HANOĞLU1, Nalan SOLAKOĞLU1, Nazan KARAGÖZ1, Sevim BAYBAŞ1
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Nöroloji Klinikleri, Bakırköy, İstanbul

Bu çalışmada, kompleks parsiyel (KP) ve sekonder jeneralize (SJ) tipte nöbetleri olan toplam 16 epilepsili hastanın istirahat halinde ve sağ ve sol hemisfere ait işlevleri aktive eden bir nöropsikometrik test bataryası uygulanırken elektroansefalografi (EEG) kayıtları alındı. 13 hastada her iki kayıt arasında bir fark izlenmezken, 3 hastada kognitif işlevler esnasında EEG değişiklikleri izlendi. Bu üç hastanın 1'inde epilepti-form aktivitede artış izlenirken 2'sinde EEG anomalisinde düzelme saptandı. EEG değişikliği saptanan her üç hastada da değişiklik nöbetin kaynaklandığı düşünülen ve kognitif bozulmanın da saptandığı hemisferi aktive eden test prosedürü esnasında ortaya çıktı. EEG değişikliği izlenmeyen 13 hastada istirahat EEG kayıtlarında patoloji saptanmazken, değişiklik saptanan her üç hastanın istirahat EEG'leri de patolojikti. Sonuç olarak, yoğun ve sürekli EEG anomalisi gösteren olgularda epileptik aktivitenin ortaya çıktığı hemisferle ilgili kognitif işlevler esnasında EEG'deki patolojik faaliyetin baskılanması ya da aktive olması mümkün görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: KOMPLEKS PARSİYEL NÖBETLER, SEKONDER JENERALİZE NÖBETLER, KOGNİTİF İŞLEVLER, EEG


EFFECT MENTAL TASKING ON EEG RECORDING OF THE PATIENTS WITH COMPLEX PARTIAL AND SECONDARY GENERALIZED SEIZURES

Dilek ATAKLI1, Dursun KIRBAŞ1, Lütfü HANOĞLU1, Nalan SOLAKOĞLU1, Nazan KARAGÖZ1, Sevim BAYBAŞ1
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Nöroloji Klinikleri, Bakırköy, İstanbul

In this study, electroencephalographic (EEG) recordings of sixteen epileptic patients with complex partial and secondary generalized seizures were obtained, first at rest and then during a neuropsychometric test battery which activates the functions of right and left hemisphere. No difference was seen between the two EEG recordings in 13 patients, whereas in 3 patients there were some changes in EEG recordings during the cognitive functions. In one patient's EEG, epileptiform activity increased, and some improvement was observed in the other two. In each of the three cases, the EEG changes were noted during the test procedure activating the cerebral hemisphere where the seizures were thought to originate and where cognitive impairment was also observed. The resting EEG recordings of thirteen patients with no EEG changes during testing were normal whereas the resting EEG in all of the three cases with EEG changes were abnormal. In conclusion, it seems possible that the pathological EEG findings may be inhibited or activated during the cognitive functions related with the hemisphere displaying epileptic activity in cases with massive and continuous EEG abnormalities.

Keywords: COMPLEX PARTIAL SEIZURES, SECONDARY GENERALIZED SEIZURES, COGNITIVE FUNCTIONS, EEG


Dilek ATAKLI, Dursun KIRBAŞ, Lütfü HANOĞLU, Nalan SOLAKOĞLU, Nazan KARAGÖZ, Sevim BAYBAŞ. EFFECT MENTAL TASKING ON EEG RECORDING OF THE PATIENTS WITH COMPLEX PARTIAL AND SECONDARY GENERALIZED SEIZURES. Epilepsi. 1995; 1(1): 28-31


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale