ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

TEMPORAL LOB EPİLEPSİLİ HASTALARDA HİPOKAMPAL ATROFİ VE OLAYA BAĞLI ENDOJEN POTANSİYELLER [Epilepsi]
Epilepsi. 2000; 6(2): 104-109

TEMPORAL LOB EPİLEPSİLİ HASTALARDA HİPOKAMPAL ATROFİ VE OLAYA BAĞLI ENDOJEN POTANSİYELLER

Ali Ö ERSOY1, Ali TOMAR1, Emel KÖSEOĞLU1, Fehim ARMAN1, Yahya KARAMAN1
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Amaç: Olaya bağlı potansiyeller (OBP), uyaran veya spesifik olaylara bağlı olarak beyin yapılarından kaynaklanan, kognisyon ile ilgili olduğu düşünülen potansiyellerdir. Bunlardan en bilineni olan P3 dalgasının, kesin olarak hangi yapılardan kaynaklandığı bilinmemektedir. Bu çalışmada, temporal lob epilepsili hastalarda hipokampal atrofi ile P3 dalgası arasındaki ilişki incelendi.Hastalar ve Yöntem: Temporal lob kaynaklı kompleks parsiyel nöbeti olan 20 hastada manyetik rezonans görüntüleme ile hipokampal volümetrik ölçümleri yapıldı. Hipokampal volüm değerleri, 20 sağlıklı kişi üzerinde yapılan ölçümler ile karşılaştırıldı ve hipokampal atrofi durumu değerlendirildi. Olaya bağlı potansiyeller, işitsel uyarı ile oddball iki ton ayırım ödevi yöntemi ile hasta grubunda ve 10 sağlıklı kişide ölçüldü. Hipokampal atrofinin bulunması ile hastaların klinik durumu ve OBP ile ilişki incelendi.Bulgular: Tedaviye cevap vermeyen, ilaca dirençli hastalarda hipokampal atrofinin görülme durumu daha fazla idi (r=0.5, p<0.05). Kontrollere göre, hasta grubunda P3 latanslarının daha uzun olduğu saptandı (p<0.01). Atrofili ve atrofisiz hastaların OBP değerleri arasında latans ve amplitüdler açısından anlamlı bir fark bulunmadı. P3 dalgası süresi, hipokampal atrofili hastalarda, hipokampal volümü normal olan hastalara (p<0.05) ve kontrol olgularına göre (p<0.01) daha uzun bulundu. Sonuç: Hipokampusun P3 oluşumu üzerinde direk rol oynadığını ve P3 dalgası genliğinin elektrofizyolojik çalışmalarda incelenmesi gereken bir kriter olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: AKUSTİK STİMÜLASYON; ATROFİ; ELEKTROANSEFALOGRAFİ; EPİLEPSİ; UYARILMIŞ POTANSİYELLER, İŞİTSEL; HİPOKAMPUS; MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME; TEMPORAL LOB


HIPPOCAMPAL ATROPHY AND EVENT-RELATED POTENTIALS IN TEMPORAL LOBE EPILEPSY

Ali Ö ERSOY1, Ali TOMAR1, Emel KÖSEOĞLU1, Fehim ARMAN1, Yahya KARAMAN1
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Objectives: Event-related potentials (ERP) originate from some brain structures and are associated with some stimuli or specific events. They are thought to be relevant to cognition. The origin of P3 potentials, the best known ERPs, has yet to be established. In this study, we evaluated the relationship between hippocampal atrophy and P3 potentials in patients with temporal lobe epilepsy. Patients and Methods: We performed hippocampal volumetric measurements using magnetic resonance imaging in 20 patients with complex partial seizures originating from the temporal lobe. Hippocampal atrophy was evaluated by comparison of hippocampal volumes with those of 20 healthy controls. Event-related potentials were recorded using the oddball two-tone discrimination method in 20 patients and 10 healthy subjects. We assessed the relationships between hippocampal atrophy, the clinical status, and the ERP results. Results: The incidence of hippocampal atrophy was significantly higher in refractory epilepsy (r=0.5, p<0.05). Compared with controls, epileptic patients exhibited significantly prolonged P3 latencies (p<0.01). No significant difference was found with regard to latency and amplitude of ERPs between patients with or without atrophy. However, a significantly longer P3 potential duration was noted in patients with atrophy compared with patients without atrophy (p<0.05) and with normal subjects (p<0.01).Conclusion: We concluded that hippocampus may have a direct role in P3 generation and that P3 potential duration should be taken into account as a parameter in the electrophysiological studies.

Keywords: ACOUSTIC STIMULATION; ATROPHY; ELECTROENCEPHALOGRAPHY; EPILEPSY; EVOKED POTENTIALS, AUDITORY; HIPPOCAMPUS; MAGNETIC RESONANCE IMAGING; TEMPORAL LOBE


Ali Ö ERSOY, Ali TOMAR, Emel KÖSEOĞLU, Fehim ARMAN, Yahya KARAMAN. HIPPOCAMPAL ATROPHY AND EVENT-RELATED POTENTIALS IN TEMPORAL LOBE EPILEPSY. Epilepsi. 2000; 6(2): 104-109


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale