ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 26      Sayı : 3       Yıl: 2020

Lamotrijine bağlı nadir bir yan etki: Halüsinasyon [Epilepsi]
Epilepsi. Baskıdaki Makaleler: JTES-39226 | DOI: 10.14744/epilepsi.2020.39226  

Lamotrijine bağlı nadir bir yan etki: Halüsinasyon

Hatice Ferhan Kömürcü
Nöroloji Kliniği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Lamotrijin geniş spektrumlu, güvenilir, antiepileptik bir ilaçtır. Ancak bazen ilacın kullanımını sonlandırabilecek yan etkiler görülmektedir. Burada lamotrijinin çok nadir görülen halüsinasyon yan etkisi nedeni ile tedavisini bırakan bir olgu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Lamotrijin, epilepsi, halüsinasyon


A rare side effect of lamotrigine: Hallucination

Hatice Ferhan Kömürcü
Department Of Neurology, University Of Health Sciences, Fatih Sultan Mehmet Training And Research Hospital, İstanbul

Lamotrigine is an antiepileptic drug with broad spectrum and safe. However, sometimes there may be some side effects limiting the drug usage. Here, we present a case who withdrawn lamotrigine due to the hallucination side effect which is very rare.

Keywords: Lamotrigine, epilepsy, hallucination
Sorumlu Yazar: Hatice Ferhan Kömürcü, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2020 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale