ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

11 AVRUPA ÜLKESİNDE YENİ TANI KONMUŞ EPİLEPSİLİ HASTADA ANTİEPİLEPTİK İLAÇLARIN MALİYETLERİNİN EN AZA İNDİRİLMESİNE İLİŞKİN ANALİZİN TÜRKİYE SONUÇLARI [Epilepsi]
Epilepsi. 1999; 5(3): 116-123

11 AVRUPA ÜLKESİNDE YENİ TANI KONMUŞ EPİLEPSİLİ HASTADA ANTİEPİLEPTİK İLAÇLARIN MALİYETLERİNİN EN AZA İNDİRİLMESİNE İLİŞKİN ANALİZİN TÜRKİYE SONUÇLARI

C TALEB1, C DRAVET1, Ca Van DONSELAAR1, D KOMAREK1, Dc HEANEY1, E MYON1, E PERUCCA1, E EŞKAZAN1, İta HUNG1, J MAJKOWSKİ1, Jm Lopes LİMA1, Jw SANDER1, P BOON1, P MARUSİC1, P PEETERS1, P CARİTA1, S SHORVON1, S RİED1, S ARROYO1, T TOMSON1
National Hospital for Neurology and Neurosurgery, Queen Square-London

Amaç : Son 10 yıl içinde epilepsi tedavisinde kullanılmak üzere Avrupa'da çeşitli yeni antiepileptik ilaçlara ruhsat verilmiştir. Bu çalışmada, farklı sağlık sistemlerine sahip 11 Avrupa ülkesinde epilepsi tedavisinde lamotrijin (LTG), karbamazepin (CBZ), fenitoin (PHT) ve valproat (VPA) kullanılması, maliyetleri en aza indirme (minimizasyon) analiziyle değerlendirildi. Bu amaçla, yeni tanı konmuş parsiyel ve jeneralize epilepsili erişkin hastalarda bu farklı antiepileptiklerin ilk seçim ilacı olarak kullanılmasının doğrudan tıbbi maliyetlere olan etkisi hesaplandı. Yöntem: Veriler epilepsi ile uğraşan sekiz uzmanın bir panelde oybirliği ile vardıkları değerlendirme sonuçlarına dayanmaktadır. Doğrudan tıbbi maliyetler tanı konduktan sonraki ilk 12 ay içinde CBZ, LTG, PHT ve VPA tedavilerinin yer aldığı farklı tedavi yolları dikkate alınarak hesaplandı. Sonuçlar: Tedavi maliyetini en aza indirme analizleri, yeni tanı konmuş epilepsili hastada ilk yol tedavide LTG kullanılmasıyla oluşan ilk yıl için tedavi maliyetinin CBZ, PHT ve VPA uygulamasına göre, 2 - 4 kat daha yüksek olduğunu göstermiştir. Sonuçlar, Türkiye dahil farklı sağlık sistemlerine sahip 11 Avrupa ülkesinde birbirleriyle uyumlu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: ERİŞKİN; ANTİKONVÜLZANLAR/EKONOMİ; EPİLEPSİ/EKONOMİ; MALİYET VE MALİYET ANALİZİ; VALPROİK ASİT; KARBAMAZEPİN; AVRUPA.


COST MINIMIZATION ANALYSIS OF ANTIEPILEPTIC DRUGS IN NEWLY DIAGNOSED EPILEPSY IN 11 EUROPEAN COUNTRIES: THE TURKISH SITUATION

C TALEB1, C DRAVET1, Ca Van DONSELAAR1, D KOMAREK1, Dc HEANEY1, E MYON1, E PERUCCA1, E EŞKAZAN1, İta HUNG1, J MAJKOWSKİ1, Jm Lopes LİMA1, Jw SANDER1, P BOON1, P MARUSİC1, P PEETERS1, P CARİTA1, S SHORVON1, S RİED1, S ARROYO1, T TOMSON1
National Hospital for Neurology and Neurosurgery, Queen Square-London

Objectives: Over the past 10 years several new antiepileptic drugs (AEDs) have been licensed for use in Europe. The authors sought to examine whether a cost minimization analysis of the use of lamotrigine (LTG), carbamazepine (CBZ), phenytoin (PHT) and valproate (VPA) in epilepsy treatment would yield similar results in 11 diverse European health care systems. The effect of these AEDs on direct medical costs was estimated when used as first-line treatment in adults with newly diagnosed partial and generalized epilepsies. Methods: Data were derived from a consensus development panel of eight locally-based experts dealing with epilepsy. Each treatment pathway encompassing the use of CBZ, LTG, PHT, or VPA during the first 12 months after diagnosis was evaluated in terms of direct medical costs. Results and Conclusion: Cost minimization analyses showed that use of LTG as first-line therapy in a patient with newly diagnosed epilepsy imposed a two to four-fold increase in direct medical costs by the end of the first year, compared with those obtained using CBZ, PHT and VPA. The results were consistent in all the countries included in the study.

Keywords: ADULT; ANTICONVULSANTS/ECONOMICS; EPILEPSY/ECONOMICS; COSTS AND COST ANALYSIS; VALPROIC ACID; PHENYTOIN; CARBAMAZEPINE; EUROPE.


C TALEB, C DRAVET, Ca Van DONSELAAR, D KOMAREK, Dc HEANEY, E MYON, E PERUCCA, E EŞKAZAN, İta HUNG, J MAJKOWSKİ, Jm Lopes LİMA, Jw SANDER, P BOON, P MARUSİC, P PEETERS, P CARİTA, S SHORVON, S RİED, S ARROYO, T TOMSON. COST MINIMIZATION ANALYSIS OF ANTIEPILEPTIC DRUGS IN NEWLY DIAGNOSED EPILEPSY IN 11 EUROPEAN COUNTRIES: THE TURKISH SITUATION. Epilepsi. 1999; 5(3): 116-123


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale