ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 4       Yıl: 2021

Covid-19 Aşısı Epileptik Nöbet Etiyolojisinde Yeni Bir Terminoloji Olabilir mi?: Olgu Sunumu [Epilepsi]
Epilepsi. Baskıdaki Makaleler: JTES-37232

Covid-19 Aşısı Epileptik Nöbet Etiyolojisinde Yeni Bir Terminoloji Olabilir mi?: Olgu Sunumu

Burçin Durmuş1, Sefer Özkaya2
1Karaman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Karaman
2Karaman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Karaman

Epileptik nöbet, nöronların anormal paroksismal aktivitelerinin klinikteki yansımasıdır. Yaşa göre sıklığı değişmektedir. Akut semptomatik nöbet insidansı 30-39/100.000 iken en sık 20 yaş öncesinde, ikinci sıklıkta 60 yaş sonrasında görülmektedir. Metabolik bozukluklar, kafa travması, serebrovasküler hastalık gibi nedenle akut semptomatik nöbete neden olabilir. İnaktif COVID-19 aşılarında vücut hücrelerinin, verilen yabancı maddelere karşı inflamasyon oluşturmasına bağlı yan etkiler gelişebilmektedir. COVID-19 aşısı sonrası epileptik nöbet ile başvuran ileri yaş olgumuzu, farkındalık yaratıp aydınlatıcı olması amacıyla sunduk. Yetmiş iki yaşında kadın hasta, bayılma sonrasında kasılma ve hırıltılı solunumu olması üzerine acil servise getirildi. Kasılma sırasında idrar inkontinansı ve ağızda köpürmesi olduğu öğrenildi. Özgeçmişinde diyabet ve hipertansiyon vardı. Daha önce epileptik nöbet öyküsü yoktu. Üç gün önce üçüncü doz Covid-19 aşısı olduğu öğrenildi. Soy geçmişinde özellik yoktu. Vitalleri, fiziksel ve nörolojik muayenesi olağandı. Kan tetkikleri, kardiyak tetkikleri, nörogörüntülemesi, BOS analizi normaldi. Takipte bir kez epileptik nöbeti gözlenen hastaya antiepileptik başlandı. Nöbeti tekrarlamayan hasta taburcu edildi.

Anahtar Kelimeler: Covid-19 aşısı, yan etki, epileptik nöbet


Could Covid-19 Vaccine Be a New Terminology in Epileptic Seizure Etiology?: Case Report

Burçin Durmuş1, Sefer Özkaya2
1Karaman Training And Research Hospital, Department Of Neurology, Karaman
2Karaman Training And Research Hospital, Department Of Emergency Medicine, Karaman

Epileptic seizure is the clinical reflection of abnormal paroxysmal activities of neurons. Its frequency varies according to age. While the incidence of acute symptomatic seizures is 30-39/100.000, it is seen most frequently before the age of 20 and after the age of 60 with the second frequency. Causes such as metabolic disorders, head trauma, serebrovascular disease may cause acute symptomatic seizure. In inactivated COVID-19 vaccines, side effects may develop due to inflammation of body cells against given foreign substances. In order to raise awareness, we presented our advanced age case who presented with epileptic seizure after COVID-19 vaccine. Seventy two years old female patient was brought to the emergency room because of convulsions and wheezing after fainting. It was learned that she had urınary incontinence and foaming at the mouth during contraction. She had a history of diabetes and hypertension. She had no previous history of epileptic seizures. Three days ago, it was learned she had a third döşe of Covid-19 vaccine. There was no feature in her family history. Her vitals, physical and neurological examinations were normal. Blood tests, cardiac examinations, neuroimaging, cerebrospinal fluid analysis were normal. Once an epileptic seizure was observed in the follw-up, antiepileptic therapy was started. The patient whose seizure did not recur was discharged.

Keywords: Covid-19 vaccine, side effect, epileptic seizure
Sorumlu Yazar: Burçin Durmuş, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale