ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 1       Yıl: 2021

Geç Başlangıçlı Jeneralize Myoklonik Nöbet: Olgu Sunumu [Epilepsi]
Epilepsi. Baskıdaki Makaleler: JTES-36450 | DOI: 10.14744/epilepsi.2020.36450  

Geç Başlangıçlı Jeneralize Myoklonik Nöbet: Olgu Sunumu

Hülya Özkan, Baburhan GULDIKEN, Merve Melodi Çakar, Aslı Sert Sunal, Sezgin KEHAYA
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Edirne

İleri yaşta başlayan epileptik nöbetlerin çoğunluğu altta yatan yapısal bir lezyona bağlı fokal başlangıçlı nöbetlerdir. Genellikle ergenlik döneminde görülen jeneralize miyoklonik nöbetlerin ise epilepsi öyküsü olmayan ileri yaş hastalarda görülmesi çok nadirdir. Biz bu çalışmada 60 yaşında jeneralize miyoklonik nöbetleri başlayan bir olguyu elektrofizyolojik bulguları ile sunuyoruz. Olguda miyoklonik sıçramalar ileri yaşta başlamasından dolayı dış merkezde epileptik olmayan psikojen atak tanısı ile değerlendirilmişti. Yapılan video EEG kayıtlamada hastaya kliniğimizde tanı konmuş, olgu antiepileptik tedaviye iyi yanıt vermiş, nöbetsizlik sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İdiyopatik, jeneralize, epilepsi, Geç, başlangıç, Miyoklonik, epilepsi, Elektroensefalografi (EEG)


Late-Onset Generalized Myoclonic Seizure: Case Report

Hülya Özkan, Baburhan GULDIKEN, Merve Melodi Çakar, Aslı Sert Sunal, Sezgin KEHAYA
Department of Neurology, Trakya University, Edirne, Turkey

Most of the epileptic seizures that begin at an advanced age are focal onset seizures due to an underlying structural lesion. Generalized myoclonic seizures, usually seen in adolescence, are very rare in elderly patients without a history of epilepsy. In this study, we present a 60-year-old patient with generalized myoclonic seizures with electrophysiological findings. Because of the late-onset, myoclonic jerks were first evaluated with the diagnosis of non-epileptic psychogenic attack in an external health center. The patient was diagnosed with seizure recordings in EEG-video monitoring. The patient responded well to the antiepileptic treatment and became seizure-free.

Keywords: Idiopathic, generalized, epilepsy, Late, onset, Myoclonic, epilepsy, Electroencephalography (EEG)
Sorumlu Yazar: Hülya Özkan, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale