ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Epilepsi Cerrahi Uygulamalarında Nörogörüntüleme [Epilepsi]
Epilepsi. 2012; 18(1): 18-29 | DOI: 10.5505/epilepsi.2012.36035  

Epilepsi Cerrahi Uygulamalarında Nörogörüntüleme

Demet Kınay
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1. Nöroloji Kliniği, İstanbul

Görüntüleme incelemeleri ile beynin yapısal ve fonksiyonel değerlendirmesi, epilepsi tanısında ve hastalığın yönetiminde gereklidir. Cerrahi tedavinin başarısı, nöbet başlangıç alanının kesin şekilde lokalize edilmesine ve nöbet oluşumu ile ilişkili olan altta yatan strüktürel anormalliklerin saptanmasına bağlıdır. Cerrahi öncesi değerlendirme yapılan hastalarda, nörogörüntüleme yöntemleri, muhtemel epileptojenik bölgede yapısal ve fonksiyonel anormalliklerin saptanması, yapısal patolojinin doğasının belirlenmesi, muhtemel epileptojenik alandan uzaktaki anormalliklerin saptanması, normal fonksiyonlar (primer sensorimotor fonksiyon, dil ve bellek) için önemli beyin bölgelerinin ayırt edilmesi ve bu bölgelerin epileptojenik bölge ile ilişkisinin belirlenmesini sağlar. Postoperatif dönemde, özellikle nöbetler cerrahiden sonra devam ediyorsa, nörogörüntüleme kortikal rezeksiyonun boyutlarını belirlemede ve rezidüel patolojileri saptamada yararlıdır. Fonksiyonel görüntüleme yöntemleri de epilepsi cerrahisi uygulamalarında ek katkılar sağlar.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi cerrahisi, fonksiyonel MRG; manyetik rezonans görüntüleme (MRG); SPECT; PET.


Neuroimaging in Epilepsy Surgery

Demet Kınay
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Mental And Nervous Diseases Training And Research Hospital, 1st Dept. Of Neurology, Istanbul

Structural and functional evaluation of brain by imaging techniques is important in diagnosis and treatment of epilepsy. Success in epilepsy surgery depends on the exact delineation of epileptogenic zone and also, on underlying sructural abnormalities. Brain imaging techniques supply information about functional and structural abnormalities related to possible epileptogenic zone, the nature of the underlying pathology, remote abnormalities distant to possible epileptogenic zone, eloquent cortices (primary sensorymotor functions, language and memory). After operation, in case of failure neuroimaging will guide to understand the limits of surgical resection and the residual pathologies left behind. Functional neuroimaging techniques supply additional advantages on evaluation of epilepsy surgery patients.

Keywords: Epilepsy surgery, funtional MRI; magnetic resonance imaging (MRI); SPECT; PET.


Demet Kınay. Neuroimaging in Epilepsy Surgery. Epilepsi. 2012; 18(1): 18-29

Sorumlu Yazar: Demet Kınay, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale