ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 4       Yıl: 2021

Pentilentetrazol-Tutuşma Modeli Epilepside Akciğer IL-1 β Ve IL-6 Ekspresyonu [Epilepsi]
Epilepsi. 2021; 27(4): 205-211 | DOI: 10.14744/epilepsi.2021.35403  

Pentilentetrazol-Tutuşma Modeli Epilepside Akciğer IL-1 β Ve IL-6 Ekspresyonu

Nihal İnandıklıoğlu1, Betül Köklü2, Seliha Şahin2, Naciyenur Güleryüz2, Enes Akyüz3
1Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, 66100, Yozgat, Türkiye
2Tıp Fakültesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, 66100, Yozgat, Türkiye
3Biyofizik Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, 66100, Yozgat, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Sitokinlerin epilepsi gibi birçok nörolojik hastalığın patogenezinde rol oynadığı düşünülmektedir. Beyin dokusundaki IL-1β ve IL-6 seviyelerinin epileptik nöbetlerin başlamasında ve sürdürülmesinde etkili olduğu tahmin edilmektedir. Bununla birlikte, epileptik durumlarda akciğerdeki iltihaplanma sürecini ele alan bir çalışma yoktur. Bu çalışmada epilepsiye eşlik eden solunum patolojilerinin mekanizmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kimyasal pentylenetetrazol, sıçanlarda epileptik nöbetler geliştirmek için kullanılmıştır. Nöbetlerin akciğerde inflamasyon oluşumu üzerindeki etkisini incelemek için IL-1β ve IL-6 ekspresyon seviyeleri RT-PCR ile ölçüldü.
BULGULAR: Pentilentetrazol ile indüklenen epilepsi hayvan modelinde sıçanların akciğer dokusunda IL-1β ve IL-6 ekspresyon seviyelerinin önemli ölçüde arttığını bulduk. Ek olarak, hem IL-1β hem de IL-6 mRNA ekspresyonunun epileptik kadınlarda erkeklerden daha yüksek bir oranda arttığını bulduk.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu, akciğerde IL-1β ve IL-6 ekspresyon düzeylerini değerlendiren ilk çalışmadır. Sonuçlarımız epileptik hastalarda inflamatuar bir durumun varlığını desteklemektedir. Bulgularımızın önemi, akciğerde proinflamatuar ve antiinflamatuar yanıtlar üzerine yapılacak gelecekteki çalışmalarla desteklenecektir.

Anahtar Kelimeler: Akciğer, epilepsi; hayvan modeli; IL-1β; IL-6.


Expression of Lung IL-1β and IL-6 in Pentylenetetrazol-Kindling Model Epilepsy

Nihal İnandıklıoğlu1, Betül Köklü2, Seliha Şahin2, Naciyenur Güleryüz2, Enes Akyüz3
1Department of Medical Biology, Yozgat Bozok University Faculty of Medicine, Yozgat, Turkey
2Yozgat Bozok University Faculty of Medicine, Yozgat, Turkey
3Department of Biophysics, Yozgat Bozok University Faculty of Medicine, Yozgat, Turkey

INTRODUCTION: Cytokines are thought to be involved in the pathogenesis of many neurological diseases such as epilepsy. It is predicted that ınterleukin (IL)-1β and IL-6 levels in brain tissue are effective in the initiation and maintenance of epileptic seizures. However, there is no study addressing the inflammatory process in the lung in epileptic conditions. It was aimed to contribute to the mechanism of respiratory pathologies accompanying epilepsy in this study.
METHODS: The chemical pentylenetetrazol (PTZ) has been used to develop epileptic seizures in rats. To examine the effect of seizures on the formation of inflammation in the lung, the expression levels of IL-1β and IL-6 were measured by real-time polymerase chain reaction.
RESULTS: We found that the expression levels of IL-6 and IL-1β in the lung tissue of rats in the animal model of epilepsy induced by PTZ increased significantly. In addition, we found that both IL-6 and IL-1β mRNA expression increased at a higher rate in epileptic females than males.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This is the first study evaluating the IL-1β and IL-6 expression levels in the lung. Our results support the existence of an inflammatory state in epileptic patients. The significance of our findings will be supported by future studies on pro-inflammatory and anti-inflammatory responses in the lung.

Keywords: Animal model, epilepsy, interleukin-1β; interleukin-6; lung.


Nihal İnandıklıoğlu, Betül Köklü, Seliha Şahin, Naciyenur Güleryüz, Enes Akyüz. Expression of Lung IL-1β and IL-6 in Pentylenetetrazol-Kindling Model Epilepsy. Epilepsi. 2021; 27(4): 205-211

Sorumlu Yazar: Nihal İnandıklıoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale