ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 4       Yıl: 2021

EPİLEPSİ POLİKLİNİĞİNE İLK NÖBETLE BAŞVURAN HASTALARIN KLİNİK VE ELEKTROANSEFALOGRAFİ ANALİZİ [Epilepsi]
Epilepsi. 1995; 1(3): 109-112

EPİLEPSİ POLİKLİNİĞİNE İLK NÖBETLE BAŞVURAN HASTALARIN KLİNİK VE ELEKTROANSEFALOGRAFİ ANALİZİ

Ahmet ÇALIŞKAN1, Ayşen GÖKYİĞİT1, Betül BAYKAN-KURT1, Gülüştü KAPTANOĞLU1, Haşmet Ayhan HANAĞASI1
İ.Ü. İstanbul Tıp Fak. Nöroloji AD

1990 Ocak-1994 Aralık tarihleri arasında, son 3 ay içinde ilk epilepsi nöbetini geçirme nedeniyle başvuran 143 hasta son 5 yıl içinde epilepsi polikliniğimize yapılan tüm yeni başvuruların % 13'ünü oluşturmaktaydı, ilk öykü ve inceleme sonuçlarına göre bunların 10'u akut semptomatik nöbet olarak değerlendirilirken, 14'ünün ise ilk kez jeneralize konvülziyon geçirmekle beraber önceden myoklonilerinin ya da parsiyel nöbetlerinin olduğu anlaşılmıştır. Kalan 119 hasta nöbet tekrarı ve tekrarlama ile ilişkili olabilecek yaş, cinsiyet, nöbet tipi, nöbetin uyku ile ilişkisi, erken EEG bulguları açısından araştırılmıştır. Hastaların % 78'inin başvuru nedeninin jeneralize konvülziyon olduğu görülmüştür. Toplam hasta grubu için tekrarlama oranı % 68 iken, ortalama izleme süresi 35 ay (min. 12, maks. 63 ay) olan 68 hasta için bu oran % 71.6 bulunmuştur. Nöbet tekrarlarının % 97'sinin ilk 6 ay içinde görüldüğü anlaşılmıştır. Tekrarlayan nöbet grubunda ilk nöbet görülme yaşı 15'in altında olanlar ve kadınlar çoğunlukta bulunmakla birlikte, istatistiksel olarak bu fark anlamlı bulunmamıştır, incelenen faktörler arasında yalnızca paroksismal tipte anomali gösteren erken EEG bulgularının tekrarlama ile istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki içinde bulunduğu saptanmıştır. Çalışmamızda ilk nöbet nedeniyle başvuran hasta grubunda tekrarlama oranının yüksek bulunmasının, çalışmanın retrospektif, erken tekrarları da içine almayı hedefleyen bir referans polikliniği çalışması olması ile açıklanabileceği düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: EPİLEPSİ, NÖBET TEKRARI, EEG, İLK NÖBET


CLINICAL AND ELECTROENCEPHALOGRAPHIC EVALUATION OF PATIENTS WITH FIRST UNPROVOKED SEIZURE

Ahmet ÇALIŞKAN1, Ayşen GÖKYİĞİT1, Betül BAYKAN-KURT1, Gülüştü KAPTANOĞLU1, Haşmet Ayhan HANAĞASI1
İ.Ü. İstanbul Tıp Fak. Nöroloji AD

Hundred and forty-three patients who have been seen in our epilepsy outpatient clinic between the years 1990-1994, with a history of first epileptic seizure within the last three months made up 13 % of all first applications to our outpatient clinic within that period. While 10 of these patients were diagnosed as acute symptomatic seizures, 14 had a first generalized seizure but were discovered to have been undiagnosed partial or myoclonic epilepsy patients. One hundred and nineteen patients have been evaluated for recurrence rates, and possible risk factors associated with recurrence such as, age, sex, type of seizure and early EEG findings. Seventy-eight percent of first epileptic seizure patients have been admitted to the hospital due to generalized seizures. While recurrence rate was 68 % for the whole group, recurrence rate for 68 patients whose average follow-up was 35 months (min 12, max 63 mo.), was found to be 71.6 %. Ninety-seven percent of recurrences were observed within 6 months. Average age at onset was lower for the high recurrence group and there were more female patients in this group. Paroxysmal EEG anomalies were significantly more frequent in the recurring group. This high recurrence rate might be due to this study being a retrospective, reference clinic study aiming to include early recurrences.

Keywords: EPILEPSY, SEIZURE RECURRENCE, EEG, FIRST SEIZURE


Ahmet ÇALIŞKAN, Ayşen GÖKYİĞİT, Betül BAYKAN-KURT, Gülüştü KAPTANOĞLU, Haşmet Ayhan HANAĞASI. CLINICAL AND ELECTROENCEPHALOGRAPHIC EVALUATION OF PATIENTS WITH FIRST UNPROVOKED SEIZURE. Epilepsi. 1995; 1(3): 109-112


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale